Tăng cường đào tạo Tabmis và trao quyền chủ động cho cán bộ Tài chính địa phương

Thực hiện kế hoạch đã được Bộ Tài chính phê duyệt, Cục Tin học và Thống kê tài chính phối hợp với công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT tổ chức lớp đào tạo Quản trị tài khoản user TABMIS cho cơ quan tài chính địa phương tại tỉnh Phú Yên trong thời gian từ ngày 23 đến ngày 24/11/2017

Ông Hoàng Xuân Nam – Phó Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê phát biểu khai mạc

Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS) được Bộ Tài chính chủ trì, triển khai đồng bộ cho tất cả các cơ quan tài chính, cơ quan kho bạc từ trung ương đến cấp quận/huyện trên cả nước từ cuối năm 2012. Đến nay, sau 5 năm triển khai và vận hành trên toàn quốc, TABMIS đã làm thay đổi cơ bản các hoạt động nghiệp vụ ngân sách nhà nước (NSNN), KBNN và các ứng dụng công nghệ thông tin có liên quan theo hướng cải cách, tập trung, hiện đại. Đặc biệt, TABMIS đã mang lại những lợi ích thiết thực cho các cơ quan, đơn vị quản lý NSNN các cấp trong việc nâng cao hiệu quả thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của mình, hỗ trợ  công tác lập các báo cáo tài chính về dự toán, thu, chi NSNN; Báo cáo quản trị theo nhiều tiêu thức phục vụ cho yêu cầu quản lý, điều hành NSNN trên cơ sở kết hợp các phân đoạn của tổ hợp tài khoản kế toán và sử dụng công cụ lập báo cáo tài chính.

Toàn cảnh lớp tập huấn

Việc phân cấp quyền quản trị user TABMIS cho địa phương đã tạo điều kiện cho các Sở Tài chính chủ động trong công tác quản lý user đăng nhập hệ thống TABMIS và nâng cao chất lượng trong việc vận hành và khai thác hệ thống TABMIS có hiệu quả./.

          (Lê Bá Xuyên)