Tài chính doanh nghiệp + Diễn đàn doanh nghiệp

Chính phủ ban hành Nghị quyết về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020

Ngày 16/5, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 35/NQ-CP về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.Mục tiêu Nghị quyết đặt ra là đến năm 2020, xây dựng doanh nghiệp Việt Nam có năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững, cả nước có ít nhất 1...

Thông báo bán đấu giá cổ phần Nhà nước tại Công ty cổ phần Bê tông và xây dựng Bắc Giang

1. Thông báo về việc bán đấu giá cổ phần nhà nước tại công ty CP Bê tông & xây dựng Bắc Giang tải về2. Bản công bố thông tin về việc thoái vốn cổ phần của nhà nước đầu tư tại Công ty CP Bê tông & xây dựng Bắc Giang tải về3. Phụ lục...

Thông báo bán đấu giá cổ phần Nhà nước tại Công ty cổ phần Du lịch Bắc Giang

1. Thông báo về việc bán đấu giá cổ phần nhà nước tại Công ty CP Du lịch Bắc Giang tải về2. Bản công bố thông tin về việc thoái vốn cổ phần của nhà nước đầu tư tại Công ty CP Du lịch Bắc Giang tải về3. Phụ lục 03 - Đơn đăng ký tham...

Quản lý người đại diện tại DN nhà nước giữ trên 50% vốn điều lệ

          Ngày 23/10/2015 Chính phủ ban hành Nghị định  số 106/2015/NĐ-CP về quản lý người đại diện phần vốn nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ. Theo...

Thực hiện thoái vốn nhà nước tại các công ty cổ phần có vốn góp của nhà nước do UBND tỉnh quản lý

Căn cứ Nghị Quyết số 15/NQ-CP ngày 06/3/2014 của Chính phủ về một số giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg ngày 18/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành danh mục, tiêu chí phân loại...

Đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước trong thời gian tới

Triển khai thực hiện các Kết luận của Trung ương, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các nghị quyết, nghị định, quyết định và chỉ thị liên quan đến tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN): Quyết định số 929/QĐ-TTg ngày 17/7/...

Không nên quá lo lắng về cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Chúng ta không phải cổ phần hóa bằng mọi giá, nên không cần quá lo lắng vấn đề này. Tuy nhiêncũng phải đề phòng thất thoát tiêu cực trong quá trình cổ phần hóa. Quyết tâm phải làm, nhưng phương án phải quyết liệt, cụ thể.Đây là ý kiến của Phó Thủ...

Hướng dẫn xử lý nợ khi chuyển đổi DN 100% vốn nhà nước

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 57/2015/TT-BTC hướng dẫn bàn giao, tiếp nhân, xử lý các khoản nợ và tài sản loại trừ khi sắp xếp, chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.Theo đó, Công ty Mua bán nợ xử lý nợ...

Công ty TNHH nhà nước một thành viên phải công bố chế độ lương, thưởng hàng năm

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư số 02/2015/TT-BKHĐT ngày 16/04/2015 hướng dẫn về việc công bố thông tin của công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, yêu cầu doanh nghiệp phải xây dựng và công bố chế...

Thông tư số 30/2015/TT-BTC: Hướng dẫn chi tiết việc lập dự toán, thanh toán và quyết toán các khoản hỗ trợ doanh nghiệp theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Ngày 09 tháng 3 năm 2015, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 30/2015/TT-BTC hướng dẫn chi tiết việc lập dự toán, thanh toán và quyết toán các khoản hỗ trợ doanh nghiệp theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về chính...

Trang

Đăng kí nhận