Tài chính doanh nghiệp + Diễn đàn doanh nghiệp

Cấm quảng cáo sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ

Đây là nội dung được nhấn mạnh tại Nghị định số 100/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/11/2014 quy định về kinh doanh và sử dụng sản phẩm dinh dưỡng dùng cho trẻ nhỏ, bình bú và vú ngậm nhân tạo, thay thế Nghị định số 21/2006/NĐ-CP ngày 27/02/2006, có...

Doanh nghiệp được trích trên 10% thu nhập lập quỹ phát triển KHCN

Theo Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ (KHCN), doanh nghiệp Nhà nước hàng năm phải trích từ 3 - 10% thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp để lập...

Công ty Quản lý quỹ không được dùng vốn huy động để đầu tư tài chính

Đây là một trong những nội dung quy định tại Thông tư số 146/2014/TT-BTC ngày 06/10/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài được cấp Giấy phép thành...

Doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ vay tối đa 30 tỷ đồng/dự án

Trên địa bàn tỉnh Bắc Giang hiện nay có khoảng 3607 doanh nghiệp (trong đó bao gồm 552 chi nhánh, văn phòng đại diện) số doanh nghiệp của tỉnh chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa, với số vốn khoảng trên 15.000 tỷ đồng (tính đến cuối năm 2013).Việc...

Cơ hội cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp tỉnh Bắc Giang khi Nhà nước có chính sách hỗ trợ 1 triệu đồng/m² xây nhà xưởng

Để giúp các doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh Bắc Giang thuận tiện cho việc tìm cơ hội đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn theo tinh thần Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về Chính sách khuyến khích doanh...

Tổ chức đào tạo nhân lực cho DN nhỏ và vừa

Ngày 13/08/2014, Bộ Kế hoạch đầu tư và Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BKHĐT-BTC hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa, quyết định tổ chức các khóa đào tạo khởi sự DN...

Thủ tướng chủ trì Hội nghị giao ban tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước

Ngày 6/8, tại Hà Nội, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị giao ban, sơ kết về tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước 7 tháng đầu năm. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tham dự và chủ trì Hội nghị.Theo báo cáo của Ban Đổi mới và Phát triển...

Nghị định số 49/2014/NĐ-CP ngày 20/5/2014 của Chính phủ - công cụ giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp Nhà nước trong việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu

Ngày 20/5/2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 49/2014/NĐ-CP về giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp Nhà nước trong việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu. Theo đó, mục đích của giám sát, kiểm tra,...

Các công ty TNHH một thành viên của Nhà nước phải công khai thông tin.

Theo Quyết định số 36/2014/QĐ-TTg ngày 18/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế công bố thông tin về hoạt động, các công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu sẽ phải công bố bằng tiếng Việt các báo cáo tình hình hoạt động của doanh...

Ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp tham gia cụm liên kết ngành

Đây là một trong những nhiệm vụ được đề ra đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị liên quan tại Chương trình hành động của Chính phủ tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội...

Trang

Đăng kí nhận