Tài chính doanh nghiệp + Diễn đàn doanh nghiệp

Thay đổi tiêu chí phân loại doanh nghiệp Nhà nước

- Đến năm 2005: việc sắp sếp chuyển đổi mới DNNN địa phương thuộc UBND tỉnh Bắc Giang theo quyết định số 134/TTg ngày 31/01/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc “phê duyệt phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2003-2005...

Doanh thu dưới 1 tỷ đồng vẫn có thể được khấu trừ thuế

Theo quy định của Luật thuế Giá trị gia tăng (GTGT), doanh nghiệp có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên mới được áp dụng phương pháp khấu trừ thuế. Tuy nhiên, các doanh nghiệp thành lập từ 1/1 - 28/2/2014, có doanh thu dưới 1 tỷ đồng nhưng đã xuất hóa...

Kết quả thực hiện Nghị định số 206/2013/NĐ-CP ngày 09/12/2013 của Chính phủ về quản lý nợ của doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Căn cứ Nghị định số 206/2013/NĐ-CP ngày 09/12/2013 của Chính phủ về quản lý nợ của doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;Ngày 10/01/2014 Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang ban hành văn bản số 90/UBND-KT V/v thực hiện Nghị định số 206/2013/NĐ-...

Quy định điều kiện hoạt động của công ty tài chính

Công ty tài chính được thực hiện các hoạt động ngân hàng nếu các hoạt động này được ghi trong Giấy phép thành lập và hoạt động; có đội ngũ cán bộ đủ trình độ, năng lực chuyên môn, cơ sở vật chất, công nghệ; đáp ứng đầy đủ các điều kiện nghiệp vụ đối...

Biến tiềm năng thành cơ hội phát triển kinh tế tỉnh Bắc Giang

           1. Cơ hội phát triển tại các khu kinh tế tập trungĐẩy nhanh tốc độ về phát triển kinh tế - xã hội nhằm sớm đưa Bắc Giang vượt qua tình trạng chậm phát triển trước năm 2020 và trở...

Điều kiện doanh nghiệp nhỏ và vừa được bảo lãnh vay vốn

Ngày 22/04/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 47/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quyết định số 03/2011/QĐ-TTg ngày 10/01/2011 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa vay vốn ngân...

Quy trình gia hạn nộp tiền thuế đối với hàng hóa xuất khẩu

Ngày 08/04/2014, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan đã ra Quyết định số 1100/QĐ-TCHQ ban hành Quy trình gia hạn nộp tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Chi cục Hải quan, Cục Hải quan tỉnh, thành phố và Tổng...

Đẩy nhanh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

Trước tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, thách thức; tổng cầu tăng chậm, tăng trưởng tín dụng còn thấp, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản còn chậm, nợ xấu chưa được giải quyết căn bản và sản xuất, kinh doanh còn khó khăn..., ngày 04/...

Chủ trương tăng giá bán nước sạch trên địa bàn thành phố Bắc Giang và các vùng lân cận

Hiện nay, giá bán nước sạch áp dụng theo Quyết định 496/QĐ-UBND ngày 29/12/2011 của UBND tỉnh Bắc Giang có hiệu lực từ ngày 01/01/2012, như sau:Đối tượng sử dụngGiá bán(đ/m3)1. Giá bán nước sạch cho sinh hoạt hộ dân cư đến 10m3 đầu tiên4.8002. Giá...

Động lực mới cho cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước năm 2014 – 2015

Đề án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp giai đoạn 2011 - 2015 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đến năm 2015. Có lẽ chưa bao giờ quá trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước (DNNN) được đề cập với tinh thần quyết liệt và với nhiều giải pháp đồng bộ,...

Trang

Đăng kí nhận