Thanh Tra

Thanh tra Bộ Tài chính: Đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành trong thanh, kiểm tra

Trên cơ sở kết quả đạt được của năm 2014, năm 2015, Thanh tra Bộ Tài chính tiếp tục đổi mới, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm trong thanh, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, bám sát tình hình kinh tế xã hội, hướng vào những lĩnh vực nhạy cảm...

Hội nghị tổng kết công tác thanh tra năm 2014

Sáng ngày 8/1, Thanh tra tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng năm 2014, triển khai nhiệm vụ, biện pháp tổ chức thực hiện năm 2015. Đồng chí Lại...

Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra tài chính năm 2014

Tại TP. Hải Phòng và TP Hồ chí Minh Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra tài chính năm 2014 cho cán bộ làm công tác thanh tra tài chính của Sở Tài chính trên toàn quốc. Tham dự đợt tập huấn này có gần 300 cán bộ, thanh tra viên...

Kết quả thực hiện công tác thanh tra tài chính năm 2014

Căn cứ theo chỉ đạo của Thanh tra tỉnh, Thanh tra Bộ Tài chính về chuyên môn nghiệp vụ và theo yêu cầu phục vụ công tác quản lý. Năm 2014 Thanh Tra Tài chính đã tham mưu Lãnh đạo Sở phê duyệt Kế hoạch thanh tra là 10 cuộc (02 ngân sách huyện; 01...

Lịch tiếp dân của Sở Tài chính Bắc Giang năm 2015

Lịch tiếp dân năm 2015 tải về

Thông tư số 05/2014/TT-TTCP quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của đoàn thanh tra (ĐTT) và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra.

          Từ ngày 1/12/2014, việc tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của ĐTT và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra được thực hiện theo quy định của Thông tư số 05/2014/TT-TTCP       ...

Mức bồi dưỡng công chức thanh tra chuyên ngành

Ngày 27/01/2014 Thủ tướng Chính phủ mới ban hành Quyết định số 12/2014/QĐ-TTg quy định chế độ bồi dưỡng đối với công chức thanh tra chuyên ngành.Theo quy định chế độ bồi dưỡng đối với công chức thanh tra chuyên ngành là 80.000 đồng/ngày. Chế độ bồi...

TỔ CHỨC TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM TRONG CÔNG TÁC THANH TRA TÀI CHÍNH

Thực hiện Kế hoạch công tác năm 2014, ngày 17 tháng 01 năm 2014 Thanh tra Tài chính tổ chức trao đổi nghiệp vụ công tác thanh tra trong lĩnh vực Đầu tư xây dựng cơ bản và thanh tra ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện cho công chức, thanh tra viên...

Hội nghị tổng kết ngành thanh tra Bắc Giang năm 2013, triển khai công tác năm 2014

Ngày 11/1/2014, Thanh tra tỉnh Bắc Giang đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2013, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2014. Đồng chí Thân Bá Cường, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì Hội nghị. Đến dự Hội nghị còn có Lãnh đạo Thanh tra...

Vai trò của phòng chống tham nhũng trong hoạt động thanh tra

Theo quy định pháp luật thanh tra hiện hành, mục đích hoạt động thanh tra nhằm phát hiện sơ hở trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền biện pháp khắc phục và giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân...

Trang

Đăng kí nhận Thanh Tra