Thanh Tra

Tăng cường công tác quản lý sử dụng kinh phí NSNN trên địa bàn

Trong điều kiện nền kinh tế đang đổi mới, cải cách và hội nhập ngày một sâu rộng hiện nay, có nhiều yếu tố chi phối đến hoạt động quản lý tài chính ngân sách và đòi hỏi tất yếu phải nâng cao năng lực quản lý nói chung và quản lý tài chính nói riêng...

Lịch tiếp dân của Sở Tài chính Bắc Giang năm 2014

Lịch tiếp dân năm 2014 tải về

Quy trình giải quyết khiếu nại hành chính

Ngày 31/10/2013 Thanh tra chính phủ vừa ban hành Thông tư 07/2013/TT-TTCP Quy định về quy trình giải quyết khiếu nại hành chính. Thông tư gồm có 3 chương, 25 Điều và 16 biểu mẫu hướng dẫn về trình tự thủ tục giải quyết khiếu nại. Thông tư quy định...

Quy trình giải quyết tố cáo

Ngày 30/9/2013, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư số 06/2013/TT-TTCP quy định quy trình giải quyết tố cáo, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/11/2013 thay thế Thông tư số 01/2009/TT-TTCP. Trong đó có một số điểm mới so với Thông tư số 01/2009/TT...

Hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập

Ngày 31 tháng 10 năm 2013 Thanh Tra chính phủ ban hành Thông tư số 08/2013/TT-TTCP hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập. Theo đó, có 9 loại tài sản, thu nhập phải kê khai; Nội dung của văn bản đã nêu rõ về trình tự, thủ tục...

KỶ NIỆM 68 NĂM THÀNH LẬP NGÀNH THANH TRA (23/11/1945 - 23/11/2013

         Ngày 23/10/2013 Thanh tra chính phủ có Công văn hướng dẫn về tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 68 năm ngày thanh lập ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945-23/11/2013) phát huy vị trí, vai trò của công tác...

Trang

Đăng kí nhận Thanh Tra