Thông báo danh sách mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách đã đóng năm 2017

Đóng mã số đơn vị quan hệ ngân sách (ĐVQHNS) là việc Cơ quan Tài chính xác định mã số ĐVQHNS không còn giá trị sử dụng. Mã số ĐVQHNS đóng khi đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước có các quyết định chấm dứt hoạt động hoặc chấm dứt vai trò là đơn vị dự toán; các đơn vị được chuyển đổi loại hình hoạt động từ loại hình các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách thành các đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước và ngược lại; các dự án đầu tư được chủ đầu tư thực hiện xong việc hoàn thành dự án và quyết toán kinh phí dự án đầu tư. Khi mã số ĐVQHNS đã đóng thì Giấy chứng nhận mã số ĐVQHNS điện tử sẽ không còn hiệu lực.

Thực hiện Điều 13- Đóng mã số đơn vị quan hệ với ngân sách tại Thông tư số 185/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn đăng ký, cấp và sử dụng mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách.

Hằng năm, vào ngày đầu tháng hai, Cơ quan Kho bạc Nhà nước tiến hành rà soát, tổng hợp danh sách các đơn vị đã được cấp mã số ĐVQHNS và mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước nhưng không có dự toán kinh phí, không tiến hành giao dịch tại Kho bạc Nhà nước trong 02 năm liên tiếp, các tài khoản của đơn vị sử dụng ngân sách, dự án đầu tư đã tất toán tài khoản, đã đóng tài khoản gửi cho Cơ quan Tài chính đồng cấp (Sở Tài chính).  Căn cứ vào bảng tổng hợp danh sách do Kho bạc Nhà nước gửi, Sở Tài chính rà soát và thực hiện đóng mã số ĐVQHNS trong năm 2017 như sau: 

TT

Tên dự án đầu tư

Mã số

1

Xây dựng trụ sở Trung tâm Tin học và Thông tin KH&CN thuộc Sở KH&CN

7241098

2

Xây dựng cơ sở vật chất Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN

7093683

3

Trung tâm phát thanh và truyền hình tỉnh

7027411

4

Đầu tư hạn tầng thiết bị KT trường quay studio SXPTTH tiếng dân tộc

7347517

5

Hệ thống nước SHTT xã Quang Châu, Việt Yên

7155947

6

Hệ thống nước SHTT thị trấn Cao Thượng, Tân Yên

7015290

7

Hệ thống nước SHTT trường THPT Lục Ngạn số 4

7442608

8

Hệ thống nước SHTT xã Đồng Việt, Yên Dũng

7020536

9

Hệ thống nước SHTT xã Trường Sơn, Lục Nam

7020610

10

Xây dựng nhà vệ sinh trường học, UBND, trạm y tế, chợ năm 2009

7119531

11

Hệ thống nước SHTT xã Tuấn Đạo, Sơn Động

7015437

12

Nâng cấp, cải tạo nhà làm việc Sở Tài chính và Quỹ Phát triển đất tỉnh

7416813

13

Bảo tồn tôn tạo đền Thổ Hà Việt Yên

7062338

14

Tu bổ tôn tạo di tích Đình Lỗ Hạnh

7066684

15

Tu bổ tôn tạo di tích LS Đình Phù Lão

7127045

16

Tu bổ tôn tạo di tích LSVH Đình Cao Thượng

7265292

17

Tu bổ tôn tạo Chùa Quang Phúc

7362762

18

Tu bổ tôn tạo Chùa Phúc Tằng

7386426

19

Cải tạo nâng cấp nội thất bản tàng

7184096

20

Tu bổ tôn tạo di tích Đình Phương Lạn

7299821

21

Cải tạo nâng cấp trụ sở Sở Văn hóa

7529906

22

Đường vào khu bảo tồn thiên nhiên Khe Rỗ

7032632

23

Đầu tư hạ tầng khu du lịch sinh thái Tây Yên Tử

7232739

24

Nâng cao năng lực PCCR cho kiểm lâm Bắc Giang 2013-2015

7376249

25

Đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2013-2015

7440305

26

Tu bổ đê điều thường xuyên năm 2009

7027756

27

Tu bổ đê điều thường xuyên năm 2010

7175811

28

Tu bổ đê điều thường xuyên năm 2011

7275830

29

Tu bổ đê điều thường xuyên năm 2013

7395763

30

Tu bổ đê điều thường xuyên năm 2015

7499433

31

Cải tạo nâng cấp đê Sông Thương

7027750

32

Cứng hóa hệ thống kênh chính Hồ Trại Muối

7458098

33

Sửa chữa đập đất tràn lũ Suối Ven

7466348

34

Sửa chữa chống thấm mái Hồ Hàm Rồng

7466346

35

Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Cổ Dũng, huyện Yên Dũng

7163211

36

Xây dựng cầu đường bộ mới (tách khỏi đường sắt TP Bắc Giang)

7026617

37

CTNC Ngầm Đồng Thanh

7372638

38

Nâng cấp ĐT398 (mở rộng 2 làn đến ngã ba Tiền Phong và đoạn Tiền Phong-Đồng Việt)

7028610

39

Đường ngoài KCN Vân Trung

7028611

40

Đường vào TT xã Xa Lý, huyện Lục Ngạn

7028609

41

CTNC đường tỉnh 292 (đoạn từ Km26 đến ngầm Tam Kha)

7026608

42

CTNC đường tỉnh 292 (đoạn Cầu Gồ-Mỏ Trạng)

7279306

43

CTNC đường tỉnh 292 (đoạn Bố Hạ-Đèo Cà)

7026610

44

CTNC đường tỉnh 398đoạn Quế Nham-Cầu Gồ (Km30-Km50)

7026609

45

Nâng cấp, cải tạo tuyến đường Thái Đào- Neo huyện Yên Dũng

7294920

46

CTNC tuyến Thắng-Vát, huyện Hiệp Hòa

7293522

47

CTNC tuyến đường Đình Nẻo-Phúc Lâm, huyện Tân yên và Việt Yên

7293520

48

CTNC đường tỉnh 297 (đoạn Lữ Vân-Dĩnh) huyện Tân Yên, huyện Hiệp Hòa

7026607

49

Xây dựng cầu Bến Tuần trên tỉnh lộ 295

7028608

50

Nâng cấp đường tỉnh 295 (Bảo Lộ-TT Vôi)

7363677

51

CTNC đường tỉnh 295 (đoạn Cao Thượng - Ngọc Châu)

7284929

52

CTNC đường tỉnh 295 (đoạn Bến Tuần-Cao Thượng)

7346812

53

CTNC tuyến đường vào khu diễn tập quân sự xã Vân Trung, huyện Việt Yên

7414232

54

XD HT đền đường đoạn từ ngã tư giao QL1A với ĐT 398 đi Đình Trám

7404626

55

XD HT đèn đường đoạn DDT đoạn từ ngã tư giao QL1A với ĐT đi Tiền Phong

7438342

56

Cầu Lãn Chè (Km2+150 đường 291)

7501815

57

Xây dựng Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh BG

7026135

58

CTNC đập Hồ Lân xã Giáo Liêm

7464269

59

Hồ Đồng Cốc-Lục Ngạn

7047266

60

CTNC hệ thống thủy lợi Hồ Khuôn Thần và Hồ Làng Thun huyện Lục Ngạn

7047259

61

Kiên cố hóa kênh V4 Lạng Giang

7240085

62

Kiên cố hóa kênhG16 Lạng Giang

7241843

63

Kiên cố hóa kênh Y6 Lục Nam

7240087

64

Đường Yên Định-Thanh Luận huyện Sơn Động

7027371

65

Đường An Lập-Vĩnh Khương-Vân Sơn huyện Sơn Động

7169683

66

Hệ thống cấp nước sinh hoạt TT An Châu Sơn Động

7027380

67

Đường vào TT xã Thạch Sơn

7027390

68

CTNC khuôn viên di tích Hoàng Hoa Thám

7424049

69

HT khu DT lịch sử Hoàng Hoa Thám

7055677

70

CTNC khu xử lý rác huyện Yên Thế

7320853

71

Xử lý khẩn cấp kênh Nham Biền huyện Yên Dũng đoạn qua TK2,3 TT Neo huyện Yên Dũng

7458755

72

Xử lý khẩn cấp kênh Nham Biền thuộc xã Nham Sơn và Yên Sơn huyện Yên Dũng

7466554

73

Hạ tầng cụm CN dịch vụ số 1 huyện Yên Dũng

7413099

74

Nhà LH 15 phòng Trường THPT Yên Dũng 3

7304110

75

Nhà LH 12 phòng Trường THPT Bố Hạ Yên Thế

7027808

76

Cải tạo nâng cấp CTTL hồ Suối Cấy-Ngạc Hai-Cầu Cài-Cầu Cháy Yên Thế

7159541

77

Kênh tiêu TB Cống Bún phục vụ KCN

7038594

78

Nhà công vụ giáo viên Trường THPT Mỏ Trạng

7030460

79

Đề án phát triển sản xuất nấm tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012-2015

7402394

80

Nâng cấp Trung tâm giống nấm

7177349

81

Nhà làm việc khu B, nhà xưởng khu học nghề chăn nuôi Trường trung cấp nghề miền núi Yên Thế

7384533

82

Trường Trung cấp nghề niền núi Yên Thế

7176553

83

Xây dựng trường THPT Sơn Động 3

7027523

84

Nhà đăng năng Trường THPT Sơn Động 1

7454423

85

Đường Kiên Thành-Sơn Hải-Hộ Đáp

7028951

86

Cụm CN Trại Ba, Quý Sơn huyện Lục Ngạn

7373881

87

Đường đến trưng tâm xã Tân Lập-Đèo Gia-Tân Mộc

7027262

(Nguyễn Thị Huệ)