Thông tin hoạt động

Kết quả họp giao ban tháng 4/2018

Ngày 03/4/2018, Giám đốc Sở tổ chức giao ban định kỳ kiểm điểm kết quả công tác tháng 3, triển khai nhiệm vụ tháng 4/2018. Giám đốc kết luận các nhiệm vụ chính trong tháng 4/2018 như sau: 1. Nhiệm vụ chung: - Làm việc với phòng TCKH các huyện,...

Kết quả họp giao ban tháng 3/2018

Ngày 05/3/2018, Giám đốc Sở chủ trì họp giao ban định kỳ kiểm điểm kết quả thực hiện công tác hai tháng đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ tháng 3/2018. Thành phần dự họp gồm Lãnh đạo Sở, các trưởng phòng và phó trưởng phòng thuộc Sở. Sau khi Văn...

Nhiệm vụ trọng tâm của Sở Tài chính năm 2018

Ngày 26/2/2018 Giám đốc Sở chủ trì cuộc họp giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 cho các Trưởng phòng thuộc Sở. Trên tinh thần tập trung giải quyết dứt điểm những tồn tại, hạn chế năm 2017, tập trung vào những công việc khó, tham mưu thực hiện các chủ...

Tổ chức gặp mặt cán bộ hưu trí ngành Tài chính địa bàn thành phố Bắc Giang

Thực hiện Công văn số 659/BTC-TCCB ngày 17/01/2018 của Bộ Tài chính về việc tổ chức gặp mặt cán bộ hưu nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất. Ngày 01/02/2018, tại trụ sở Cục Thuế tỉnh Bắc Giang, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong Khối...

Hội nghị tập huấn phần mềm kế toán HSCN DAS 10.0 cập nhật Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính

Ngày 19-20/01/2018, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Sở Tài chính phối hợp với đơn vị cung cấp phần mềm tổ chức tập huấn, nâng cấp phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp phiên bản DAS 10.0 cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Đồng chí...

Hội nghị cán bộ công chức, tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

Nhằm kiểm điểm, đánh giá kết quả đã đạt được, đồng thời chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong năm qua; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ trong năm tới và biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017...

Tập huấn nâng cấp phần mềm chương trình QLNS8.0 đáp ứng yêu cầu thay đổi MLNS

Thực hiện Công văn số 24/THTK-CNTT ngày 10/01/2018 của Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính) về việc triển khai trực tiếp QLNS8.0 đáp ứng yêu cầu thay đổi mục lục ngân sách, ngày 15/01/2018 Sở Tài chính phối hợp Cục Tin học và Thống kê...

Hội nghị phổ biến chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

Sáng ngày 20/12/2017, Sở Tài chính Bắc Giang tổ chức hội nghị phổ biến chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp và giới thiệu công tác lập báo cáo tài chính nhà nước theo Thông tư số 107 của Bộ Tài Chính. Hội nghị đã giới thiệu về Thông tư hướng dẫn hợp...

Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017

Thực hiện Hướng dẫn số 20/HD-HĐTĐKT ngày 31/10/2017 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh về tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2017; Hướng dẫn số 255/HD-SNV ngày 02/11/2017 của Sở Nội vụ về việc đánh giá và phân loại cán bộ,...

Tăng cường đào tạo Tabmis và trao quyền chủ động cho cán bộ Tài chính địa phương

Thực hiện kế hoạch đã được Bộ Tài chính phê duyệt, Cục Tin học và Thống kê tài chính phối hợp với công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT tổ chức lớp đào tạo Quản trị tài khoản user TABMIS cho cơ quan tài chính địa phương tại tỉnh Phú Yên trong thời...

Trang

Đăng kí nhận Thông tin hoạt động