Thông tin hoạt động

Lợi ích từ dịch vụ công trực tuyến mang lại trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính

          Một trong những mục tiêu quan trọng để nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, trong đó có cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai dịch vụ công trực...

Triển khai nhân rộng phần mềm “Quản lý ngân sách dự án đầu tư” trên toàn tỉnh Bắc Giang.

Từ ngày 20/9/2017 đến ngày 6/10/2017,  Sở Tài chính Bắc Giang đã phối hợp với Công ty cổ phần công nghệ và giải pháp trực tuyến Toàn Cầu tổ chức 3 lớp tập huấn thí điểm phần mềm “Quản lý ngân sách dự án đầu tư” tại huyện Lạng Giang, huyện Yên...

Sở Tài chính tổ chức Hội nghị giao ban khối Tài chính Quý III năm 2017

Ngày 30/10/2017 Sở Tài chính tổ chức Hội nghị giao ban quý III năm 2017 các cơ quan trong khối Tài chính (Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chi cục Hải quan Quản lý các KCN tỉnh) nhằm đánh giá thực hiện nhiệm vụ dự toán 9 tháng đầu năm...

Nhìn lại 01 năm các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tại Trung tâm hành chính công

1. Thực trạng kết quả một năm các TTHC đưa ra tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công Ngày 31/3/2016, UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 184/2016/QĐ-UBND V/vBan hành Đề án thành lập Trung tâm hành chính công tỉnh Bắc Giang....

Hội thảo “Thực trạng thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang ”

Thực hiện Kế hoạch số 4091/KH-UBND ngày 20/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, ngày 28/9/2017, dưới sự chủ trì lãnh đạo Sở Tư pháp đã tổ...

Bộ Tài chính: Ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công

Sáng ngày 6/10/2017, tại Hà Nội, Bộ Tài Chính chủ trì (các đơn vị Cục Tin học và Thống kê tài chính, Cục Quản lý công sản) phối hợp với Tập đoàn Dữ liệu quốc tế IDG Việt Nam tổ chức Hội thảo "Nâng cao hiệu quả quản lý tài sản công và vai trò của...

Hội thi tin học cho cán bộ công chức, viên chức tỉnh Bắc Giang năm 2017

Ngày 29/9/2017 thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao, nhằm đẩy mạnh phong trào học tập, nghiên cứu ứng dụng CNTT trong đội ngũ cán bộ công chức, viên chức của tỉnh để nâng cao chất lượng ứng dụng CNTT phục vụ tốt công tác cải cách hành chính tại các cấp...

Triển khai tập huấn thí điểm phần mềm Kế toán xã

Được sự nhất trí của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc cho phép triển khai thí điểm phần mềm Kế toán xã KTXA 6.5, từ ngày 25 – 27/9/2017 tại huyện Lục Nam, Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính) phối hợp Sở Tài chính và Phòng Tài chính...

Tập huấn triển khai phần mềm Quản lý ngân sách dự án đầu tư

Thực hiện Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 27/9/2016 của UBND tỉnh Bắc Giang về Ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang năm 2017, Sở Tài chính đã tiến hành xây dựng và lựa chọn đơn vị cung cấp phần mềm "Quản lý ngân...

Tập huấn module quản lý, theo dõi nhiệm vụ

Ngày 08/9/2017, Sở Tài chính phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tổ chức tập huấn module quản lý, theo dõi nhiệm vụ được tích hợp với phần mềm quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp cho các đầu mối xử lý là các Trưởng phòng...

Trang

Đăng kí nhận Thông tin hoạt động