Thông tin hoạt động

Giao ban lãnh đạo Sở và trưởng các phòng chuyên môn thuộc Sở

Ngày 29/11/2013, dưới sự chủ toạ của đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên Giám đốc Sở, tổ chức Hội nghị Giao ban Kiểm điểm công tác chuyên môn tháng 11, phương hướng nhiệm vụ tháng 12 và những nhiệm trọng tâm cuối năm 2013Sau khi nghe các đồng...

Tập huấn ISO 9001-2008 Hệ thống quản lý chất lượng

Nhằm tạo điều kiện cho cán bộ, công chức của Sở nắm bắt những kiến thức mới trên lĩnh vực ISO hành chính công, ISO là tổ chức Quốc tế về tiêu chuẩn hoá và được thành lập từ năm 1947. ISO 9001 là một tiêu chuẩn về hệ thống quản lý chất lượng do tổ...

Tập huấn nâng cấp Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN 9001:2008 và mở rộng Hệ thống cho toàn bộ thủ tục hành chính của Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang

Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2000 của Sở Tài chính Bắc Giang chính thức có hiệu lực từ tháng 4/2009. Qua hơn 4 năm đưa vào sử dụng bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định, từng bước cải tiến phương pháp làm việc, tạo điều kiện...

Hội nghị Giao ban Lãnh đạo và cácđồng chí Trưởng phòng chuyên môn thuộc sở

Tại Văn phòng sở, sáng ngày 29/10/2013, Lãnh đạo Sở và các đồng chí Trưởng phòng chuyên môn thuộc Sở tiến hành họp kiểm điểm công tác tháng 10, phương hướng nhiệm vụ tháng 11 năm 2013,Sau khi nghe Trưởng các phòng báo cáo kết quả thực hiện công tác...

Tin hoạt động Văn hoá - Thể thao

         Trong nhiều năm qua, phong trào Văn hoá - Thể thao quần chúng ở Sở Tài chính Bắc Giang luôn phát triển mạnh. Được sự quan tâm của Đảng uỷ, Ban Giám đốc và các tổ chức đoàn thể quần chúng. Với những...

Tập huấn xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

         Việc triển khai xác định vị trí việc làm, cơ cấu công chức theo ngạch là một trong những nhiệm vụ cấp bách, cần khẩn trương triển khai thực hiện. Sáng ngày 12/9/2013 Sở Tài...

Hội nghị giao ban Lãnh đạo và Trưởng các phòng thuộc Sở: Kiểm điểm công tác lãnh đạo, chuyên môn tháng 9, phương hướng nhiệm vụ công tác tháng 10 năm 2013.

13h30 ngày 26/9/2013 đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, tỉnh uỷ viên – Giám đốc Sở Tài chính tổ chức hội nghị giao ban thường kỳ. Sau khi nghe trưởng các phòng báo cáo kết quả công tác tháng 9, nhiệm vụ chủ yếu tháng 10, đồng chí Giám đốc Sở kết luận và...

Tập huấn công tác quản lý HTX, Tổ hợp tác dùng nước huyện Lạng Giang năm 2013

          Sáng ngày 10/9/2013 tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Lạng Giang, Quỹ Phát triển đất tỉnh Bắc Giang phối hợp với Sở Tài chính và UBND huyện Lạng Giang tổ chức khai mạc lớp tập huấn Bồi...

Trang

Đăng kí nhận Thông tin hoạt động