Thông tin hoạt động

Tổng kết công tác Thi đua thực hiện nhiệm vụ Tài chính – Ngân sách năm 2014 và triểu khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2015

Sáng ngày 20/01/2015, Sở Tài chính Bắc Giang đã tổ chức hội nghị Tổng kết công tác Thi đua thực hiện nhiệm vụ Tài chính – Ngân sách năm 2014 và triểu khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2015. Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Giám đốc Sở, trưởng các...

Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán NSNN và đầu tư phát triển nguồn vốn NSNN năm 2015

Ngày 8/01/2015, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tich UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán NSNN và đầu tư phát triển nguồn vốn NSNN năm 2015.Tới dự hội...

Tổ chức hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang

Thực hiện Hướng dẫn số 18-HD/BTCTU ngày 30/10/2014 của Ban Tổ chức Tỉnh uỷ về kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức đảng ở cơ sở và đảng viên hằng năm.Ngày 25/12/2014, Sở Tài chính tổ chức Hội nghị Kiểm điểm tập thể và...

Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014), 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014)

          Hướng tới kỷ niệm 70  năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014), 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2014), kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh...

Sở Tài chính tổ chức Hội nghị giao ban khối Tài chính Quý III năm 2014

Ngày 24/10/2014 Sở Tài chính tổ chức Hội nghị giao ban quý III năm 2014 các cơ quan trong khối Tài chính (Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chi cục Hải quan Quản lý các KCN tỉnh) nhằm đánh giá thực hiện nhiệm vụ dự toán 9 tháng đầu năm...

Thông báo việc tổ chức bán đấu giá tài sản vàng, bạc

          Thực hiện Công văn số 1923/UBND-KT ngày 17/7/2014 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc xử lý số vàng, bạc lưu giữ tại Kho Bạc Nhà nước tỉnh Bắc Giang "Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị có liên quan...

Phát động cuộc thi viết "Kỷ niệm sâu sắc về ngành Tài chính"

Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập ngành Tài chính Việt Nam. Ngày 29/9/2014, Bộ Tài chính đã có Công văn số 15728/BTC-VP về việc phát động cuộc thi viết “Kỷ niệm sâu sắc về ngành Tài chính”.Thông qua cuộc thi nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền...

Tập huấn phần mềm Quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp phiên bản mới

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước; Trung tâm tin học- Công báo Văn phòng UBND tỉnh đã xây dựng nâng cấp phần mềm Quản lý văn bản và...

Ký kết hợp đồng cho vay lại nguồn vốn WB thuộc dự án năng lượng nông thôn 2

Ngày 23/9/2014, tại trụ sở Sở Tài chính Bắc Giang đã diễn ra Lễ ký kết hợp đồng cho vay lại nguồn vốn vay WB đối với 10 xã thuộc Dự án năng lượng nông thôn 2 ( REII) gốc giữa Sở Tài chính và Công ty Điện lực Bắc Giang với giá trị nhận nợ là 26,5 tỷ...

Vận hành và khai thác hệ thống tabmis

     Ngày 27/8/2014, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 123/2014/TT-BTC Huớng dẫn tổ chức vận hành, khai thác Hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc (TABMIS)     Theo đó, đơn vị tham gia vận hành, khai...

Trang

Đăng kí nhận Thông tin hoạt động