Tin tức - Sự kiện

Giải pháp xây dựng Trung tâm điều hành an ninh mạng trong cơ quan nhà nước

Sáng ngày 06/06/2018 Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang tổ chức hội thảo với chủ đề “Giải pháp xây dựng Trung tâm điều hành an ninh mạng trong cơ quan nhà nước” nhằm nâng cao nhận thức cho các cán bộ công chức, viên chức, doanh nghiệp trên địa...

Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Ngày 24 tháng 05 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 13/CT-TTg về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Theo đó, mục tiêu đến năm 2019, phấn đấu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm...

Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn

Ngày 17/4/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 57/2018/NĐ-CP với nhiều chính sách ưu đãi dành cho các doanh nghiệp. Để khuyến khích, tạo điều kiện hơn nữa cho các doanh nghiệp đầu tư vào nông...

Kết quả họp giao ban tháng 5/2018

Ngày 02/5/2018, Giám đốc Sở tổ chức giao ban định kỳ kiểm điểm kết quả công tác tháng 4, triển khai nhiệm vụ tháng 5/2018. Giám đốc kết luận các nhiệm vụ chính trong tháng 5/2018 như sau: 1. Nhiệm vụ chung: - Trình UBND tỉnh thẩm định các văn bản...

Từ năm 2014 đến nay, quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Bắc Giang được kiện toàn, hoạt động có hiệu quả

Thực hiện Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc khám, chữa bệnh cho người nghèo; Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 139/2002/QĐ-...

Tăng cường nguồn lực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục nghề nghiệp, việc làm, an toàn lao động và hỗ trợ phát triển hệ thống trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Trong hai năm, năm 2017 và năm 2018, được sự quan tâm của các Bộ, ngành trung ương, tỉnh Bắc Giang được trung ương bổ sung 27.581 triệu đồng  thực hiện Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp, việc làm, an toàn lao động; mục tiêu phát triển...

Phân công nhiệm vụ lãnh đạo Sở Tài chính Bắc Giang

Thực hiện Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 01/3/2018 của UBND tỉnh V/v cán bộ công chức nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí; Theo đó, đồng chí Nguyễn Thế Đán, Phó Giám đốc Sở Tài chính được nghỉ hưu từ ngày 01/5/2018. Giám đốc Sở Tài chính phân công...

Tổ chức gặp mặt, chia tay đồng chí Nguyễn Thế Đán - Phó Giám đốc Sở Tài chính

Thực hiện Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 01/3/2018 của UBND tỉnh V/v cán bộ công chức nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí; Theo đó, đồng chí Nguyễn Thế Đán, Phó Giám đốc Sở Tài chính được nghỉ hưu từ ngày 01/5/2018. Ngày 26 tháng 4 năm 2018, Sở Tài...

Hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất thực hiện chính sách cho vay nhà ở xã hội

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định 18/2018/QĐ-TTg hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất thực hiện chính sách cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội...

UBND tỉnh Bắc Giang công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương Quý I năm 2018

Thực hiện Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai Ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách; Ngày 11/4/2018 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 228/QĐ-UBND công khai số liệu và thuyết minh tình...

Trang

Đăng kí nhận Tin tức - Sự kiện