Tin tức - Sự kiện

Hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất thực hiện chính sách cho vay nhà ở xã hội

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định 18/2018/QĐ-TTg hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất thực hiện chính sách cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội...

UBND tỉnh Bắc Giang công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương Quý I năm 2018

Thực hiện Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai Ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách; Ngày 11/4/2018 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 228/QĐ-UBND công khai số liệu và thuyết minh tình...

Kết quả họp giao ban tháng 4/2018

Ngày 03/4/2018, Giám đốc Sở tổ chức giao ban định kỳ kiểm điểm kết quả công tác tháng 3, triển khai nhiệm vụ tháng 4/2018. Giám đốc kết luận các nhiệm vụ chính trong tháng 4/2018 như sau: 1. Nhiệm vụ chung: - Làm việc với phòng TCKH các huyện,...

Kết quả họp giao ban tháng 3/2018

Ngày 05/3/2018, Giám đốc Sở chủ trì họp giao ban định kỳ kiểm điểm kết quả thực hiện công tác hai tháng đầu năm 2018 và triển khai nhiệm vụ tháng 3/2018. Thành phần dự họp gồm Lãnh đạo Sở, các trưởng phòng và phó trưởng phòng thuộc Sở. Sau khi Văn...

Nhiệm vụ trọng tâm của Sở Tài chính năm 2018

Ngày 26/2/2018 Giám đốc Sở chủ trì cuộc họp giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 cho các Trưởng phòng thuộc Sở. Trên tinh thần tập trung giải quyết dứt điểm những tồn tại, hạn chế năm 2017, tập trung vào những công việc khó, tham mưu thực hiện các chủ...

Công điện của Thủ tướng đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau Tết: Tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay từ ngày làm việc đầu tiên

Công điện nhấn mạnh: Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay từ ngày làm việc đầu tiên, đặc biệt là những công việc tồn đọng, chậm tiến độ do...

Tình hình giá cả thị trường trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

Ngày 02/02/2018, Sở Tài chính ban hành Công văn số 198/STC-QLGCS về việc báo cáo tình hình giá cả thị trường Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Về tình hình giá cả thị trường trong tháng 1 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang tương đối ổn định. Chỉ số...

Tổ chức gặp mặt cán bộ hưu trí ngành Tài chính địa bàn thành phố Bắc Giang

Thực hiện Công văn số 659/BTC-TCCB ngày 17/01/2018 của Bộ Tài chính về việc tổ chức gặp mặt cán bộ hưu nhân dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất. Ngày 01/02/2018, tại trụ sở Cục Thuế tỉnh Bắc Giang, Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị trong Khối...

Về việc nghỉ tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

Ngày 25 tháng 01 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh có Thông báo số 25/TB-UBND về nghỉ lễ, tết năm 2018 đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội. Theo đó...

Hội nghị tập huấn phần mềm kế toán HSCN DAS 10.0 cập nhật Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ Tài chính

Ngày 19-20/01/2018, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Sở Tài chính phối hợp với đơn vị cung cấp phần mềm tổ chức tập huấn, nâng cấp phần mềm kế toán hành chính sự nghiệp phiên bản DAS 10.0 cho các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Đồng chí...

Trang

Đăng kí nhận Tin tức - Sự kiện