Tin tức sự kiện

Công điện của Thủ tướng đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau Tết: Tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay từ ngày làm việc đầu tiên

Công điện nhấn mạnh: Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay từ ngày làm việc đầu tiên, đặc biệt là những công việc tồn đọng, chậm tiến độ do...

Tình hình giá cả thị trường trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

Ngày 02/02/2018, Sở Tài chính ban hành Công văn số 198/STC-QLGCS về việc báo cáo tình hình giá cả thị trường Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Về tình hình giá cả thị trường trong tháng 1 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang tương đối ổn định. Chỉ số...

Về việc nghỉ tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

Ngày 25 tháng 01 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh có Thông báo số 25/TB-UBND về nghỉ lễ, tết năm 2018 đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội. Theo đó...

Hội nghị tổng kết công tác Tài chính - NSNN năm 2017, triển khai nhiệm vụ Tài chính - NSNN năm 2018

Ngày 08/01/2018, Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tài chính - NSNN năm 2017, triển khai nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2018. Đến dự và chỉ đạo hội nghị: - Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ chính trị - Thủ tướng Chính phủ...

10 sự kiện nổi bật của ngành Tài chính năm 2017

1. Hoàn thành nhiệm vụ tài chính - NSNN, góp phần quan trọng hình thành toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2017 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo triển khai nhiệm vụ Tài chính - Ngân sách năm 2017 Nhiệm...

Bộ Tài chính công khai dự toán NSNN năm 2018

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2610/QĐ-BTC về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Theo đó, Quyết định công bố công khai về cân đối ngân sách nhà nước năm 2018; cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách trung ương và...

Khai thác, sử dụng chuyên trang “Hệ thống thông tin pháp luật tỉnh Bắc Giang”

Căn cứ Công văn số 02/STP-VP ngày 03/01/2018 của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang về việc chính thức vận hành, khai thác và  sử dụng Chuyên trang “Hệ thống Thông tin pháp luật tỉnh Bắc Giang”. Kể từ ngày 01/01/2018, Chuyên trang “Hệ thống Thông tin...

Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Thực hiện Thông tư số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính về thực hiện Bảo hiểm y tế (BHYT); Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 01/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHYT trên địa...

Một số chỉ tiêu kinh tế xã hội tỉnh Bắc Giang năm 2018

Ngày 01 tháng 12 năm 2017, Tỉnh ủy Bắc Giang đã ban hành Nghị quyết số 251-NQ/TU về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. 1- Mục tiêu tổng quát Tiếp tục tăng cường chỉnh đốn, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh...

Tăng cường biện pháp quản lý, bình ổn thị trường giá cả cuối năm 2017

Ngày 10/11, Bộ Tài chính đã có công văn 15259/BTC-QLG gửi các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Xây Dựng, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ủy ban nhân dân các...

Trang

Đăng kí nhận Tin tức sự kiện