Tin tức sự kiện

Giải pháp xây dựng Trung tâm điều hành an ninh mạng trong cơ quan nhà nước

Sáng ngày 06/06/2018 Sở Thông tin và Truyền thông Bắc Giang tổ chức hội thảo với chủ đề “Giải pháp xây dựng Trung tâm điều hành an ninh mạng trong cơ quan nhà nước” nhằm nâng cao nhận thức cho các cán bộ công chức, viên chức, doanh nghiệp trên địa...

Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019

Ngày 24 tháng 05 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 13/CT-TTg về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Theo đó, mục tiêu đến năm 2019, phấn đấu giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm...

Từ năm 2014 đến nay, quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Bắc Giang được kiện toàn, hoạt động có hiệu quả

Thực hiện Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc khám, chữa bệnh cho người nghèo; Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 139/2002/QĐ-...

Tăng cường nguồn lực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục nghề nghiệp, việc làm, an toàn lao động và hỗ trợ phát triển hệ thống trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Trong hai năm, năm 2017 và năm 2018, được sự quan tâm của các Bộ, ngành trung ương, tỉnh Bắc Giang được trung ương bổ sung 27.581 triệu đồng  thực hiện Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp, việc làm, an toàn lao động; mục tiêu phát triển...

Tổ chức gặp mặt, chia tay đồng chí Nguyễn Thế Đán - Phó Giám đốc Sở Tài chính

Thực hiện Quyết định số 277/QĐ-UBND ngày 01/3/2018 của UBND tỉnh V/v cán bộ công chức nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí; Theo đó, đồng chí Nguyễn Thế Đán, Phó Giám đốc Sở Tài chính được nghỉ hưu từ ngày 01/5/2018. Ngày 26 tháng 4 năm 2018, Sở Tài...

Công điện của Thủ tướng đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau Tết: Tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay từ ngày làm việc đầu tiên

Công điện nhấn mạnh: Cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay từ ngày làm việc đầu tiên, đặc biệt là những công việc tồn đọng, chậm tiến độ do...

Tình hình giá cả thị trường trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

Ngày 02/02/2018, Sở Tài chính ban hành Công văn số 198/STC-QLGCS về việc báo cáo tình hình giá cả thị trường Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Về tình hình giá cả thị trường trong tháng 1 năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang tương đối ổn định. Chỉ số...

Về việc nghỉ tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018

Ngày 25 tháng 01 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh có Thông báo số 25/TB-UBND về nghỉ lễ, tết năm 2018 đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội. Theo đó...

Hội nghị tổng kết công tác Tài chính - NSNN năm 2017, triển khai nhiệm vụ Tài chính - NSNN năm 2018

Ngày 08/01/2018, Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tài chính - NSNN năm 2017, triển khai nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2018. Đến dự và chỉ đạo hội nghị: - Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ chính trị - Thủ tướng Chính phủ...

10 sự kiện nổi bật của ngành Tài chính năm 2017

1. Hoàn thành nhiệm vụ tài chính - NSNN, góp phần quan trọng hình thành toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2017 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo triển khai nhiệm vụ Tài chính - Ngân sách năm 2017 Nhiệm...

Trang

Đăng kí nhận Tin tức sự kiện