Tin tức sự kiện

Từ 1/7/2018 tăng lương cơ sở lên 1,39 triệu

Đó là nội dung được nêu tại nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 vừa được Quốc hội thông qua sáng 13/11.  Theo nghị quyết, Quốc hội đồng ý với tổng số thu ngân sách Nhà nước là 1.319.200 tỷ đồng, tổng số chi 1.523.200 tỷ đồng,...

Cơ chế quản lý tài chính hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 105/2017/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân...

Cắt, giảm hàng chục loại phí, lệ phí

Cắt, giảm hàng chục loại phí, lệ phí: Thực hiện Nghị quyết số 75/NQ-CP của Chính phủ ngày 9/8/2017, Bộ Tài chính đã chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương có các cơ quan, đơn vị đang cung cấp các dịch vụ công và thu phí thống nhất quy...

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 11

1. Phục vụ ăn, nghỉ cho hành khách bị chậm chuyến bay Đây là quy định tại Thông tư 27/2017/TT-BGTVT (có hiệu lực từ 1/11) về việc sửa đổi, bổ sung quy định về chất lượng dịch vụ hành khách của cảng hàng không và bồi thường ứng trước...

APEC thống nhất cao về các cơ chế chính sách tài chính để thu hút các nguồn lực đầu tư

Bên lề Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC 2017 diễn ra ngày 21/10/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam, Chủ tịch AFF 2017 Đinh Tiến Dũng đã có cuộc trao đổi nhanh với các phóng viên về những nội dung chính được thảo luận tại hội nghị....

UBND tỉnh Bắc Giang công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2017

Thực hiện Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai Ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách; Ngày 13/10/2017 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 686/QĐ-UBND công khai số liệu và thuyết minh tình...

Nâng cao hiệu quả nguồn lực từ NSNN hỗ trợ phát triển hệ thống trợ giúp xã hội

Ngày 12/10, tại Hà Nội, Viện Chiến lược và chính sách tài chính phối hợp với Vụ Hành chính sự nghiệp (Bộ Tài chính) tổ chức Hội thảo “Đổi mới huy động, phân bổ và sử dụng nguồn tài chính hỗ trợ phát triển hệ thống trợ giúp xã hội”. Ông Trương Bá...

Chính phủ: Quyết liệt hành động, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu 2017

Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương không được chủ quan, tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, chủ động, quyết liệt hành động, tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra; phấn đấu hoàn thành thắng lợi toàn diện các...

Đào tạo bỗi dưỡng cán bộ công chức xã năm 2018

Ngày 14/9/2017, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 4962/BNV-ĐT về việc bồi dưỡng cán bộ công chức xã năm 2018 thực hiện Quyết định 1600/QĐ-TTg của Thủ tường Chính phủ. Theo đó, Bộ Nội vụ đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương...

Nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2017

Ngày 08/09/2017, UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành công văn số 3093/UBND-TH về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2017. Từ đầu năm đến nay, mặc dù UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt, liên tục đôn đốc nhưng tình hình giải ngân kế hoạch vốn...

Trang

Đăng kí nhận Tin tức sự kiện