Tin tức sự kiện

Mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 153/2016/NĐ-CP ngày 14/11/2016 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động. Theo đó, Nghị định này quy định mức lương tối thiểu vùng áp dụng đối với người lao động...

Quy định về quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư công

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến rộng rãi về Dự thảo Thông tư Quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư công trung hạn và hằng năm. Theo Dự thảo, Thông tư này quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư công trung hạn và hằng...

Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về ngân sách nhà nước và nợ công

Ngày 18/11/2016, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TW về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững. Cơ cấu lại ngân sách nhà nước và quản lý nợ công Mục...

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 31/CT-TTg về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công.

Hạn chế việc trang bị bằng hiện vật, chuyển dần sang cơ chế khoánChỉ thị nêu rõ, để nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công, khắc phục triệt để những hạn chế, bất cập hiện nay, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa...

Cần thiết sửa Luật để quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả tài sản công

Sáng 31-10, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày trước Quốc hội Tờ trình về dự án Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Sau đó, Quốc hội đã nghe báo cáo thẩm tra và thảo luận tại tổ...

45 khoản phụ cấp, trợ cấp không chịu thuế thu nhập cá nhân

Danh sách 45 khoản phụ cấp, trợ cấp của người lao động nhưng không chịu thuế thu nhập cá nhân:STTPhụ cấp, trợ cấpGhi chú1Trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng và trợ cấp một lần theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công.Mức trợ cấp, phụ cấp...

Bắc Giang ban hành Quy chế phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn

Ngày 30/8/2016, UBND tỉnh Bắc Giang đã ký Quyết định ban hành Quy chế phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Bắc Giang số 501/2016/QĐ-UBND và nêu rõ nguyên tắc phối hợp cần phải thực hiện trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ,...

Tham gia ý kiến vào bản dự thảo Quy chế công tác văn thư, lưu trữ

Công văn 1365/STC-VP về việc tham gia ý kiến vào bản dự thảo Quy chế công tác văn thư, lưu trữ tải về Bản dự thảo Quyết định Về việc ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ tải về

Mục tiêu đến 2020, giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1 - 1,5%/năm

Ngày 02/09/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1722/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, nhằm góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống...

Chính sách tài chính nhà nước có hiệu lực từ 9/2016

Sau đây là một số chính sách mới trong lĩnh vực tài chính nhà nước sẽ bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 - 19/9/2016: STTTên văn bảnNgày bắt đầu có hiệu lực1Thông tư liên tịch 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC của Bộ Khoa học và Công nghệ -...

Trang

Đăng kí nhận Tin tức sự kiện