Tin tức sự kiện

Người giám sát hoạt động đấu thầu phải có từ 3 năm kinh nghiệm

Theo Thông tư số 10/2016/TT-BKHĐT ngày 22/07/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc giám sát, theo dõi và kiểm tra hoạt động đấu thầu, cá nhân thực hiện việc giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu phải có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm...

Thời hiệu khiếu nại kiểm toán là 30 ngày

Ngày 28/07/2016, Kiểm toán Nhà nước đã ra Quyết định 03/2016/QĐ-KTNN ban hành Quy định giải quyết khiếu nại của đơn vị được kiểm toán.Theo đó, thời hiệu khiếu nại kiểm toán là 30 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo kiểm toán; trường hợp đơn...

Thời hiệu khiếu nại kiểm toán là 30 ngày

Ngày 28/07/2016, Kiểm toán Nhà nước đã ra Quyết định 03/2016/QĐ-KTNN ban hành Quy định giải quyết khiếu nại của đơn vị được kiểm toán.Theo đó, thời hiệu khiếu nại kiểm toán là 30 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo kiểm toán; trường hợp đơn...

Phạt vi phạm liên quan đến hóa đơn

Ngày 01/08/2016 Nghị định 49/2016/NĐ-CP của Chính phủ ban hành có hiệu lực sẽ có những thay đổi quan trọng liên quan đến việc xử phạt các hành vi vi phạm về quản lý hóa đơn chứng từ so với Thông tư số 10/2014/TT-BTC, sẽ có những thuận lợi hơn cho...

Lương tối thiểu vùng 2017: Những điểm mới cần biết

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang Dự thảo Nghị định về mức lương tối thiểu vùng áp dụng từ ngày 01/01/2017 để thay thế cho Nghị định 122/2015/NĐ-CP. Theo đó, có những điểm mới quan trọng mà người lao động, người sử dụng...

Hỗ trợ học sinh, trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 116/2016/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn.Chính sách hỗ trợ học sinhTheo Nghị định, học sinh tiểu học và trung học cơ sở được hưởng chính sách hỗ...

Tháng 7: Chỉ số CPI cả nước tăng 0,13%

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 năm 2016 tăng 0,13% so với tháng trước, tăng 2,39% so với cùng kỳ năm trước; tăng 2,48% so với tháng 12 năm trước; CPI bình quân bảy tháng đầu năm 2016 so với cùng kỳ năm trước tăng 1,82%.Trong 11 nhóm hàng hóa và...

07 chính sách Lao động - Tiền lương có hiệu lực từ 01/8/2016

Sau đây là những chính sách mới nổi bật trong lĩnh vực Lao động – Tiền lương có hiệu lực từ 01/8/2016.1. Chính thức tăng 8 % lương hưu, trợ cấp hàng thángNhằm lấp khoảng trống về chính sách cho nhóm đối tượng nghỉ hưu trong giai đoạn từ 01/01/2015...

Chính phủ ban hành Nghị định số 54/2016/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập

Ngày 14/6/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 54/2016/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập. Theo đó, đã quy định quyền tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập bao gồm quyền tự chủ về tài chính, thực...

Thí điểm đấu thầu tập trung với thuốc dùng trong BHYT

Chính phủ thống nhất với đề nghị của Bộ Tài chính về việc thí điểm giao BHXH Việt Nam tổ chức thực hiện đấu thầu tập trung quốc gia đối với thuốc dùng trong lĩnh vực BHYT (không thuộc danh mục 5 hoạt chất đấu thầu tập trung quốc gia do Bộ Y tế tổ...

Trang

Đăng kí nhận Tin tức sự kiện