Tin tức - Sự kiện

Hội nghị cán bộ công chức, tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018

Nhằm kiểm điểm, đánh giá kết quả đã đạt được, đồng thời chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong năm qua; đề ra mục tiêu, nhiệm vụ trong năm tới và biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2017...

Tập huấn nâng cấp phần mềm chương trình QLNS8.0 đáp ứng yêu cầu thay đổi MLNS

Thực hiện Công văn số 24/THTK-CNTT ngày 10/01/2018 của Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính) về việc triển khai trực tiếp QLNS8.0 đáp ứng yêu cầu thay đổi mục lục ngân sách, ngày 15/01/2018 Sở Tài chính phối hợp Cục Tin học và Thống kê...

Hội nghị tổng kết công tác Tài chính - NSNN năm 2017, triển khai nhiệm vụ Tài chính - NSNN năm 2018

Ngày 08/01/2018, Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tài chính - NSNN năm 2017, triển khai nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2018. Đến dự và chỉ đạo hội nghị: - Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ chính trị - Thủ tướng Chính phủ...

10 sự kiện nổi bật của ngành Tài chính năm 2017

1. Hoàn thành nhiệm vụ tài chính - NSNN, góp phần quan trọng hình thành toàn diện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2017 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo triển khai nhiệm vụ Tài chính - Ngân sách năm 2017 Nhiệm...

Bộ Tài chính công khai dự toán NSNN năm 2018

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 2610/QĐ-BTC về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2018. Theo đó, Quyết định công bố công khai về cân đối ngân sách nhà nước năm 2018; cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách trung ương và...

Khai thác, sử dụng chuyên trang “Hệ thống thông tin pháp luật tỉnh Bắc Giang”

Căn cứ Công văn số 02/STP-VP ngày 03/01/2018 của Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang về việc chính thức vận hành, khai thác và  sử dụng Chuyên trang “Hệ thống Thông tin pháp luật tỉnh Bắc Giang”. Kể từ ngày 01/01/2018, Chuyên trang “Hệ thống Thông tin...

Hội nghị phổ biến chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

Sáng ngày 20/12/2017, Sở Tài chính Bắc Giang tổ chức hội nghị phổ biến chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp và giới thiệu công tác lập báo cáo tài chính nhà nước theo Thông tư số 107 của Bộ Tài Chính. Hội nghị đã giới thiệu về Thông tư hướng dẫn hợp...

Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017

Thực hiện Hướng dẫn số 20/HD-HĐTĐKT ngày 31/10/2017 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh về tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng năm 2017; Hướng dẫn số 255/HD-SNV ngày 02/11/2017 của Sở Nội vụ về việc đánh giá và phân loại cán bộ,...

Thực hiện chính sách bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Thực hiện Thông tư số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính về thực hiện Bảo hiểm y tế (BHYT); Chỉ thị số 08-CT/TU ngày 01/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHYT trên địa...

Một số chỉ tiêu kinh tế xã hội tỉnh Bắc Giang năm 2018

Ngày 01 tháng 12 năm 2017, Tỉnh ủy Bắc Giang đã ban hành Nghị quyết số 251-NQ/TU về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. 1- Mục tiêu tổng quát Tiếp tục tăng cường chỉnh đốn, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh...

Trang

Đăng kí nhận Tin tức - Sự kiện