Tin tức - Sự kiện

Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

Ngày 25/10, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương khoá XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (Nghị...

Thông báo danh sách mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách đã đóng năm 2017

Đóng mã số đơn vị quan hệ ngân sách (ĐVQHNS) là việc Cơ quan Tài chính xác định mã số ĐVQHNS không còn giá trị sử dụng. Mã số ĐVQHNS đóng khi đơn vị dự toán, đơn vị sử dụng ngân sách Nhà nước có các quyết định chấm dứt hoạt động hoặc chấm dứt vai...

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 12

Người Việt thu nhập từ 10 triệu đồng trở lên mới được vào chơi casino  Thông tư 102 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định về kinh doanh casino có hiệu lực từ 1/12. Theo đó để tham gia chơi tại điểm kinh doanh casino, người...

Tăng cường đào tạo Tabmis và trao quyền chủ động cho cán bộ Tài chính địa phương

Thực hiện kế hoạch đã được Bộ Tài chính phê duyệt, Cục Tin học và Thống kê tài chính phối hợp với công ty TNHH Hệ thống thông tin FPT tổ chức lớp đào tạo Quản trị tài khoản user TABMIS cho cơ quan tài chính địa phương tại tỉnh Phú Yên trong thời...

Lợi ích từ dịch vụ công trực tuyến mang lại trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính

          Một trong những mục tiêu quan trọng để nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, trong đó có cải cách thủ tục hành chính (TTHC) là việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai dịch vụ công trực...

Tăng cường biện pháp quản lý, bình ổn thị trường giá cả cuối năm 2017

Ngày 10/11, Bộ Tài chính đã có công văn 15259/BTC-QLG gửi các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Xây Dựng, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ủy ban nhân dân các...

Từ 1/7/2018 tăng lương cơ sở lên 1,39 triệu

Đó là nội dung được nêu tại nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018 vừa được Quốc hội thông qua sáng 13/11.  Theo nghị quyết, Quốc hội đồng ý với tổng số thu ngân sách Nhà nước là 1.319.200 tỷ đồng, tổng số chi 1.523.200 tỷ đồng,...

Cơ chế quản lý tài chính hỗ trợ phát triển vùng dân tộc thiểu số

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 105/2017/TT-BTC hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân...

Cắt, giảm hàng chục loại phí, lệ phí

Cắt, giảm hàng chục loại phí, lệ phí: Thực hiện Nghị quyết số 75/NQ-CP của Chính phủ ngày 9/8/2017, Bộ Tài chính đã chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan, địa phương có các cơ quan, đơn vị đang cung cấp các dịch vụ công và thu phí thống nhất quy...

Triển khai nhân rộng phần mềm “Quản lý ngân sách dự án đầu tư” trên toàn tỉnh Bắc Giang.

Từ ngày 20/9/2017 đến ngày 6/10/2017,  Sở Tài chính Bắc Giang đã phối hợp với Công ty cổ phần công nghệ và giải pháp trực tuyến Toàn Cầu tổ chức 3 lớp tập huấn thí điểm phần mềm “Quản lý ngân sách dự án đầu tư” tại huyện Lạng Giang, huyện Yên...

Trang

Đăng kí nhận Tin tức - Sự kiện