Tin tức - Sự kiện

Miễn tiền thuê đất khi nhà đầu tư bỏ tiền nhận quyền sử dụng đất

Bộ Tài chính trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh An Giang về đề nghị, nghiên cứu miễn tiền thuê đất khi nhà đầu tư tự bỏ tiền ra nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong lĩnh vực khuyến khích xã hội hóa đối với giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể...

Tổ chức gặp mặt cán bộ hưu dịp thành lập ngành Tài chính

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống ngành Tài chính (28/8/1945-28/8/2017). Đảng ủy, lãnh đạo Sở Tài chính đã tổ chức gặp mặt cán bộ nguyên là lãnh đạo Sở, trưởng các phòng thuộc Sở nghỉ hưu qua các thời kỳ đinh sinh sống trên địa bàn thành phố...

Tổ chức hoạt động thể thao chào mừng kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống ngành Tài chính

Được sự đồng ý của Đảng ủy, Thủ trưởng cơ quan, Công đoàn Sở Tài chính tổ chức Giải Cầu lông chào mừng kỷ niệm 72 năm ngày truyền thống ngành Tài chính (28/8/1945-28/8/2017) trong nội bộ ngành Tài chính. Giải cầu lông của Ngành năm nay thu hút...

Bộ Tài chính triển khai Ngày pháp luật Tài chính năm 2017

Ngày 11/8/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ký Quyết định số 1572/QĐ-BTC ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam và Ngày Pháp luật Tài chính năm 2017. Chủ đề của Ngày Pháp luật năm 2017 của ngành Tài chính lựa...

Những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 9/2017 người lao động cần biết

Bắt đầu từ tháng 9/2017, những đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức sẽ được hưởng thêm nhiều chính sách có lợi mới. Ảnh nguồn Internet * Tăng trợ cấp hàng tháng cho cán bộ xã đã nghỉ việc Bắt đầu từ ngày 1/9/2017, mức...

Hội nghị Tập huấn Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (TABMIS)

Từ ngày 14 - 16/8/2017, Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang phối hợp với Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính) tổ chức Hội nghị tập huấn Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và Kho bạc (gọi tắt là TABMIS) cho đối tượng là cán bộ, công chức mới...

Kiểm soát thủ tục hành chính được thực hiện ngay từ khi đề nghị xây dựng văn bản

Đó là một trong những nội dung được quy định tại Nghị định số 92/2017/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính. Theo đó, sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản của Nghị...

Bắc Giang: Đẩy mạnh tự chủ tài chính đơn vị sự nghiệp công

Học viện Tài chính vừa phối hợp cùng Sở Tài chính Bắc Giang tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Cơ chế tự chủ tài chính trong đơn vị sự nghiệp công lập tại Bắc Giang". PGS.TS Nguyễn Trọng Cơ - Giám đốc Học viện Tài chính phát biểu tại hội thảo...

Quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư

Ngày 21/7/2017, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 75/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 55/2016/TT-BTC ngày 23/3/2016 của Bộ Tài chính quy định một số nội dung về quản lý tài chính đối với dự án đầu tư theo hình thức...

Hướng dẫn lập, chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí cập nhật danh mục, thủ tục hành chính vào phần mềm điện tử theo cơ chế một cửa một cửa liên thông

Thực hiện Thông tư số 167/2012/TT-BTC ngày 10/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; Thông tư số 172/2017/TT-BTC ngày 22/10/2012 của Bộ Tài...

Trang

Đăng kí nhận Tin tức - Sự kiện