Tin tức - Sự kiện

Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng đầu năm tăng 5,4%

Ngày 04/10/2013, Chính phủ  đã ban hành Nghị quyết số 112/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 09 năm 2013. Theo đó, Chính phủ nhận định tình hình kinh tế - xã hội tháng 09 và 09 đầu năm chuyển biến tích cực, với chỉ số sản xuất công...

Giảm 10% lãi suất cho vay ưu đãi đối với hộ cận nghèo

Đây là nội dung của Quyết định số 1826/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 09/10/2013 quy định về việc điều chỉnh giảm lãi suất cho vay đối với một số chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hành Chính sách xã hội.Theo đó, từ ngày 09/10/...

Xác định kinh phí thực hiện chế độ tự chủ trong cơ quan nhà nước

Ngày 07/10/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 117/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành...

Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn bắt đầu áp dụng chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính

         Ngày 07 tháng 10 năm 2013, Chính phủ ban hành Nghị định 117/2013/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/20105 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu...

Trước năm 2020, hình thành ngành công nghiệp Titan

         Ngày 03/09/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1546/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng titan giai đoạn đến năm 2020, có xét tới năm 2030....

Giảm lãi suất cho vay tín dụng xuất khẩu còn 8,7%

         Ngày 03/09/2013, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 126/2013/TT-BTC sửa đổi Thông tư số 77/2013/TT-BTC ngày 04/06/2012 về việc quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà...

Tổ chức ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/03) hàng năm

         Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/03) được công bố tại một hội nghị của Liên hiệp quốc từ tháng 6/2012. Đến nay, đã có 193 quốc gia thành viên cùng cam kết ủng hộ ngày này, trong đó có Việt Nam. Ngày 12/09/...

Thời hạn lĩnh thưởng của vé xổ số trúng thưởng chỉ còn 30 ngày

         Bắt đầu từ ngày 01/10/2013 Thông tư số 75/2013/TT-BTC ngày 04/6/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chi tiết về hoạt động kinh doanh xổ số chính thức có hiệu lực. Theo Thông tư thì thời hạn lĩnh thưởng...

Tin hoạt động Văn hoá - Thể thao

         Trong nhiều năm qua, phong trào Văn hoá - Thể thao quần chúng ở Sở Tài chính Bắc Giang luôn phát triển mạnh. Được sự quan tâm của Đảng uỷ, Ban Giám đốc và các tổ chức đoàn thể quần chúng. Với những...

Tập huấn xây dựng Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức

         Việc triển khai xác định vị trí việc làm, cơ cấu công chức theo ngạch là một trong những nhiệm vụ cấp bách, cần khẩn trương triển khai thực hiện. Sáng ngày 12/9/2013 Sở Tài...

Trang

Đăng kí nhận Tin tức - Sự kiện