Tin tức - Sự kiện

UBND tỉnh Bắc Giang công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2017

Thực hiện Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai Ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách; Ngày 21/7/2017 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 424/QĐ-UBND công khai số liệu và thuyết minh tình...

Hội thi công tác biên tập Trang thông tin điện tử năm 2017

Sáng ngày 25/7/2017, Hội thi công tác biên tập trang thông tin điện tử (TTĐT) năm 2017 được Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) tổ chức. Hội thi có sự tham dự của 39 thí sinh là cán bộ công chức, viên chức hiện đang làm công tác biên tập...

Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 01/7/2017

Ngày 19/7, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, Phó trưởng Ban chỉ đạo điều hành giá đã ký công văn 496/TB-BCĐĐHG thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ-Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày...

Bộ Tài chính tổ chức hội thảo phổ biến Nghị định số 52/2017/NĐ-CP về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Ngày 19/7/2017 Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Thế giới tổ chức hội thảo phổ biến Nghị định số 52/2017/NĐ-CP của chính phủ về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ đối với UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Tại hội thảo...

Giá thịt lợn đã có sự tăng trở lại

Nếu như  2 tháng trước, những con lơn “khủng” trên 1 tạ “lạy chẳng ai mua” thì nay thương lái về tận chuồng cân hết. Với lợn trên 1 tạ, giá bán được từ 35.000-36.000đ/kg lợn hơi, lợn “đẹp” còn được bán với giá xấp xỉ 40.000đ/kg lợn hơi. Trước...

Tập huấn, trao đổi nghiệp vụ cho cán bộ thanh tra ngành tài chính năm 2017 khu vực phía bắc

Ngày 13 và 14/7/2017, Bộ Tài chính tổ chức tập huấn, trao đổi nghiệp vụ, kỹ năng, phương pháp và kinh nghiệm thanh tra ngành tài chính cho các Sở Tài chính khu vực phía bắc. Tham dự và chỉ đạo hội nghị có Ông Trần Văn Vượng - Chánh Thanh tra Bộ Tài...

Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, tổng hợp tại Sở Tài chính Bắc Giang

Với phương châm xây dựng bộ máy quản lý nhà nước hành động, kiến tạo, liêm chính, phục vụ phát triển, phục vụ nhân dân, nhiệm vụ đặt ra đối với cơ quan QLNN nói chung và Sở Tài chính Bắc Giang nói riêng ngày càng nhiều, đòi hỏi cơ quan phải hành...

Hội nghị tập huấn lập kế hoạch tài chính trung hạn

Ngày 12/7/2017, tại Hà Nội, trong khuôn khổ dự án Hợp phần 2 Chương trình EU-PFMO do Liên minh Châu Âu (EU) tài trợ, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tập huấn lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm cho đại diện...

Chính sách nổi bật có hiệu lực cuối tháng 07/2017

Từ ngày 21 - 31/7/2017, chính sách nổi bật về lao động – tiền lương có hiệu lực thi hành như:  1. Hướng dẫn về tăng lương cho nhiều đối tượng thuộc Bộ Quốc phòng Đây là nội dung đề cập tại Thông tư 145/2017/TT-BQP về thực hiện mức...

Quy định mới vế cơ chế tài chính của Ban Thanh tra nhân dân

Ngày 19/6/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 63/2017/TT-BTC về quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân. Theo đó, đối tượng áp dụng của Thông tư gồm: Ban Thanh tra nhân dân cấp...

Trang

Đăng kí nhận Tin tức - Sự kiện