Tin tức - Sự kiện

Hội nghị trực tuyến Tin học và Thống kê lần 5 tại điểm cầu Bắc Giang

Ngày 24/5/2017, Hội nghị trực tuyến Tin học và Thống kê lần 5 đã diễn ra trên 63 điểm cầu của cả nước. Hội nghị đã đánh giá kết quả công tác triển khai ứng dụng CNTT và Thống kê ngành Tài chính giai đoạn 2011 – 2016 và kế hoạch triển khai ứng dụng...

UBND tỉnh Bắc Giang ban hành văn bản chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ Tài chính-NSNN năm 2017 trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 19/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính-ngân sách nhà nước năm 2017. Ngày 11/5/2017 UBND tỉnh Bắc Giang ban hành công văn số 1523/UBND-KT chỉ đạo điều...

Kết quả thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm của Sở Tài chính Bắc Giang

Căn cứ Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 cho các PCT UBND tỉnh, người đứng đầu Sở, cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh; người đứng đầu một số cơ quan Trung ương trên địa...

Hội nghị tập huấn cấp mã số đơn vị quan hệ với ngân sách qua dịch vụ công mức độ 4

Ngày 25/3/2017, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh, Sở Tài chính phối hợp với Cục Tin học và Thống kê tài chính – Bộ Tài chính tổ chức hội nghị tập huấn Thông tư 185/2015/TT-BTC ngày 17/12/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn đăng ký, cấp và sử dụng...

Thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ

Ngày 4/4/2017 Bộ Tài chính có văn bản số 4494/BTC-HCSN về việc thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2017 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ. Theo đó các cơ quan, đơn vị cần lưu ý một số nội dung như sau...

Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2016-2020.

Ngày 30 tháng 3 năm 2017 Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020. Chương trình đề ra các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai...

Một số chính sách mới có hiệu lực trong tháng 4/2017

Điều kiện nâng bậc lương Công nhân, viên chức quốc phòng phục vụ trong quân đội đủ 5 năm thì được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ năm thứ 6 trở đi mỗi...

Sắp tới, nhiều lao động sẽ được giảm 50% thuế thu nhập cá nhân

Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Dự thảo Nghị quyết về một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sự phát triển của doanh nghiệp và Dự thảo Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa của Quốc hội. Cụ...

Chế độ BHXH cho NLĐ khi cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập

BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn 998/BHXH-CSXH hướng dẫn thực hiện chế độ đối với người lao động (NLĐ) khi chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần. Theo đó: - Đối tượng tham gia BHXH là NLĐ theo quy định tại Khoản 1 Điều...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với UBND huyện Sơn Động

Thực hiện Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ trọng tâm năm 2017. Sáng ngày 29/3/2017, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang cùng với Giám đốc Sở Tài chính và...

Trang

Đăng kí nhận Tin tức - Sự kiện