Tổ chức Đại hội công đoàn Sở Tài chính lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017-2022

Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Kế hoạch số 24/KH-CĐVC ngày 16/01/2017 của Công đoàn Viên chức tỉnh về tổ chức đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022 và Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ V, tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Bắc Giang lần thứ XVII.

Được sự đồng ý của Đảng uỷ, Lãnh đạo Sở Tài chính và Công đoàn Viên chức tỉnh. Ngày 28 tháng 4 năm 2017, Công đoàn Sở Tài chính đã tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Tới dự Đại hội có đồng chí: Đào Thị Thủy, Chủ tịch CĐVC tỉnh; Đồng chí: Nguyễn Thế Đán, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc; Các đồng chí lãnh đạo Sở, lãnh đạo Quỹ ĐTPT tỉnh; đại diện Đoàn Thanh niên, Hội CCB Sở; các đồng chí trong BCH Công đoàn, các đoàn viên đang sinh hoạt tại 9 tổ công đoàn đã có mặt đầy đủ.

Tại đại hội đã thực hiện nội dung, chương trình theo hướng dẫn, chỉ đạo của Công đoàn Viên chức tỉnh.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, Đ/c Nguyễn Hoàng Phương trình bày Báo cáo tổng kết công tác công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2022; Báo cáo kết quả kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017; Đ/c Nguyễn Thị Hạnh Báo cáo kết quả tổng hợp ý kiến của đoàn viên, CCVC, lao động tham gia vào Văn kiện trình Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ V.

Trong phần thảo luận, các đại biểu đã tập trung đi sâu phân tích, đánh giá những kết quả thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2012-2017, và đề xuất các giải pháp thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, phương hướng hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022. Phần lớn các ý kiến đều nhất trí với đánh giá tình hình và mục tiêu, nhiệm vụ do BCH chuẩn bị. Trên cơ sở đó, 100% các đại biểu đã biểu quyết nhất trí với các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

Đại hội đã tham gia ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Phát biểu tại Đại hội đồng chí Đào Thị Thủy, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh đã biểu dương và ghi nhận những kết quả mà Công đoàn Sở Tài chính đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng chí mong muốn tập thể BCH Công đoàn Sở nói riêng, Công đoàn Sở Tài chính nói chung tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2017-2022 đề ra.

Đồng chí Nguyễn Thế Đán, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở thay mặt cấp ủy, cơ quan đã ghi nhận trong nhiệm kỳ qua Công đoàn Sở đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực cùng với cơ quan, đơn vị ổn định đời sống cho công chức, viên chức, người lao động và đã thu được những kết quả rất đáng ghi nhận. Trong đó trọng tâm là công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên công đoàn; các chủ trương, nghị quyết, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước được kịp thời triển khai. Từ đó nhận thức của mỗi đoàn viên đã có sự chuyển biến, trước các khó khăn thách thức, các đoàn viên công đoàn vẫn luôn yên tâm công tác, xác định rõ nhiệm vụ cụ thể của mình và phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí cũng chỉ ra những hạn chế, tồn tại mà Đại hội cần phải thảo luận để làm rõ nguyên nhân và đề ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới, để phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017-2022 đề ra.

Đại hội đã lựa chọn, bầu BCH Công đoàn Sở Tài chính, nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 7 đồng chí có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần trách nhiệm cao, có năng lực, sức khoẻ để đảm nhiệm trọng trách mà đại hội giao phó; bầu Đoàn đại biểu gồm 3 đồng chí đi dự Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ V. Đó là những đoàn viên ưu tú, đại diện cho tiếng nói và nguyện vọng của CCVCLĐ Công đoàn Sở. 

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Hoàng Phương đã chân thành cảm ơn các đại biểu đã dành thời gian tới dự và tham gia đóng góp ý kiến vào các văn kiện trình đại hội; đặc biệt là ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Đào Thị Thủy, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh; đồng chí Nguyễn Thế Đán, Bí thư Đảng  ủy, Phó Giám đốc Sở Tài chính. Thay mặt Đoàn Chủ tịch đồng chí đã nghiêm túc tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đồng chí lãnh đạo và ý kiến của các đại biểu dự Đại hội; đồng thời có trách nhiệm chuyển lại cho BCH khoá VII nghiên cứu, chỉnh sửa, hoàn thiện các báo cáo và tổ chức thực hiện ngay sau khi kết thúc Đại hội; tổng hợp tất cả các ý kiến của đại biểu tham gia vào dự thảo văn kiện Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ V để gửi cho Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh trong thời gian sớm nhất.

Có thể nói, Đại hội Công đoàn Sở Tài chính lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017- 2022 đã làm việc theo tinh thần “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm” và thành công tốt đẹp; Đại hội đã thể hiện được ý chí và nguyện vọng của toàn thể cán bộ đoàn viên Công đoàn Sở Tài chính./.

(Phan Xuân Văn)