Triển khai tập huấn thí điểm phần mềm Kế toán xã

Được sự nhất trí của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang về việc cho phép triển khai thí điểm phần mềm Kế toán xã KTXA 6.5, từ ngày 25 – 27/9/2017 tại huyện Lục Nam, Cục Tin học và Thống kê tài chính (Bộ Tài chính) phối hợp Sở Tài chính và Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Lục Nam triển khai thí điểm phần mềm Kế toán xã cho các xã trên địa bàn huyện Lục Nam. Phần mềm Kế toán xã KTXA 6.5 triển khai thí điểm đáp ứng theo Luật Ngân sách năm 2015, Luật Kế toán 2015 và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Về dự và chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Hiếu – Phó Giám đốc Sở Tài chính nhấn mạnh “Khi triển khai, ứng dụng các phần mềm trong lĩnh vực tài chính – ngân sách trên địa bàn nói chung và phần mềm kế toán xã nói riêng cần ưu tiên thực hiện đồng bộ, thống nhất đảm bảo tính tương thích, liên thông giữa các phần mềm, hạn chế việc triển khai nhiều phần mềm trong một lĩnh vực quản lý đến khi cần tổng hợp số liệu thì không thực hiện được ”.

Việc triển khai, ứng dụng phần mềm Kế toán xã KTXA 6.5 giúp cho các cán bộ làm công tác kế toán quản lý, hạch toán, điều hành, quyết toán ngân sách tại cấp xã, thị trấn được thuận lợi và hiệu quả, bên cạnh đó công tác tổng hợp số liệu quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm được đồng bộ, chính xác, kịp thời./.

(Lê Bá Xuyên)