Tuyên truyền phổ biến PL

Hướng dẫn xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2018 sang năm 2019 và các năm tiếp theo

Ngày 11/12/2018 Bộ Tài chính ban hành công văn số 15391/BTC-KBNN Hướng dẫn xử lý chuyển nguồn ngân sách cuối năm 2018 sang năm 2019 và các năm tiếp theo. Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương thực hiện các nội dung sau...

Đối tượng phải kê khai tài sản thu nhập

Luật Phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/7/2019. Theo đó Luật bao gồm 10 chương, 96 điều trong đó quy định chi tiết về đối tượng, thời điểm, tài sản phải thực hiện kê khai, cụ thể: Tại điều...

Bộ Tài chính hướng dẫn gửi tài liệu, số liệu thực hiện công khai NSNN

Nhằm đơn giản hóa chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho công tác giám sát, theo dõi tình hình thực hiện công khai, tổng hợp và khai thác số liệu công khai ngân sách nhà nước. Ngày...

Tình hình thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018; dự toán và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 tỉnh Bắc Giang

Từ ngày 05 đến ngày 07 tháng 12 năm 2018, Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa XVIII họp phiên thường kỳ  kỳ họp thứ 6. Tại kỳ họp đã đánh giá tình hình thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018, dự toán và phân bổ dự toán ngân sách nhà nước năm...

Điều chỉnh lương hưu cho lao động nữ

Ngày 07/11/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 153/2018/NĐ-CP quy định chính sách điều chỉnh lương hưu đối với lao động nữ bắt đầu hưởng lương hưu từ năm 2018 đến năm 2021 có thời gian đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) từ đủ 20 năm đến 29 năm 06...

Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính

Ngày 22 tháng 11 năm 2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 158/2018/NÐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính (TCHC). Nguồn: Internet Theo đó, TCHC được thành lập khi đáp ứng đủ các điều kiện: có cơ sở pháp lý; đáp...

Nguyễn tắc lập báo cáo tài chính tổng hợp

Ngày 01 tháng 11 năm 2018, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 99/2018/TT-BTC hướng dẫn lập báo cáo tài chính tổng hợp của đơn vị kế toán nhà nước là đơn vị kế toán cấp trên. Theo đó, nguyên tắc lập báo cáo tài chính tổng hợp như sau: 1....

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 12

27 loại phế liệu tạm ngừng tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 41/2018/TT-BTC ngày 06/11/2018 về Danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu. Danh mục này bao gồm 27 loại...

Quy định mới về tiền lương, BHYT có hiệu lực

Từ tháng 12/2018, nhiều chính sách mới liên quan tới tiền lương, phụ cấp, bảo hiểm y tế… ảnh hưởng tới nhiều công chức, giáo viên, người dân sẽ có hiệu lực. 1. Quy định mới về tiền lương ngày nghỉ lễ Theo Nghị định 148/2018/NĐ-CP sửa đổi...

Cán bộ, công chức thu nhập từ 300 triệu đồng phải kê khai hoặc phải giải trình

Đó là một trong những điểm mới được quy định tại Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi) được Quốc hội thông qua sáng 20/11 với tỷ lệ 93.2% đại biểu tán thành, Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019. Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi) được...

Trang

Đăng kí nhận Tuyên truyền phổ biến PL