Tuyên truyền phổ biến PL

Kinh phí và cơ chế tài chính hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025

Ngày 30/10/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1665/QĐ- TTg về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”. Theo đó, Đề án nhằm tuyên truyền cho học sinh, sinh viên trong thời gian học tập tại các nhà...

Tuyên truyền về cải cách hành chính nhà nước năm 2018

Ngày 23 tháng 01 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 256/KH-UBND về Tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước tỉnh Bắc Giang năm 2018. Mục đích nhằm tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính...

Tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi sử dụng thẻ khám chữa bệnh hết hạn

Ngày 29/12/2017 Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn số 5917/BHXH- CSYT về việc đảm  bảo quyền lợi và nghĩa vụ của người bệnh BHYT khi đang điều trị nhưng thẻ BHYT hết hạn sử dụng. Theo đó, đối với các đối tượng đang điều trị nội trú...

Một số quy định bắt buộc về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức năm 2018

Ngày 08/01/2018 Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 01/2018/TT-BNV hướng dẫn Nghị định số 101/2017/NĐ-CP về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức có hiệu lực từ ngày 01/3/2018. Theo đó, những chương trình, khóa bồi dưỡng tập huấn được tính vào...

Hướng dẫn chuyển đổi từ Mục lục ngân sách cũ sang Mục lục ngân sách mới

Nhằm phục vụ cho việc chuyển đổi các khoản kinh phí còn dư từ Mục lục ngân sách cũ sang Mục lục ngân sách mới Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 17809/BTC- KBNN ngày 29/12/2017 về việc hướng dẫn chuyển đổi từ Mục lục ngân sách cũ sang Mục lục ngân...

Phê duyệt mức thăm, tặng quà các đối tượng chính sách ngành Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2018

Ngày 08 tháng 01 năm 2018, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành Quyết định số 25/QĐ-UBND về việc phê duyệt mức thăm, tặng quà các đối tượng chính sách ngành Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2018. Theo đó, mức quà tặng nhân dịp Tết...

Quy định mới về chế độ thai sản năm 2018

Căn cứ  Khoản 7 Điều 3 Nghị quyết 49/2017/QH14 ngày 13/11/2017 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018: “Thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,3 triệu đồng/tháng lên 1,39 triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã...

Quy định mới về lựa chọn nhà thầu qua mạng

Ngày 15/11/2017 Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia. Thông tư này quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng...

Sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý tài sản và chi tiêu nội bộ của Sở Tài chính Bắc Giang

Ngày 23/3/2016, Sở Tài chính đã ban hành Quyết định số 101/QĐ-STC v/v Ban hành Quy chế quản lý tài sản và chi tiêu nội bộ và có hiệu lực từ ngày 01/4/2016. Hiện nay, do thay đổi chế độ chính sách nên một số điểm quy định trong quy chế không còn phù...

Chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non.

Ngày 05/01/2018 Chính phủ ban hành Nghị định quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non: I. Chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo 1. Điều kiện được hưởng hỗ trợ ăn trưa Trẻ em...

Trang

Đăng kí nhận Tuyên truyền phổ biến PL