Tuyên truyền phổ biến PL

Quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với giáo viên

Thông tư 29/2017/TT-BGDĐT về quy chế xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên được ban hành ngày 30/11/2017. Theo đó, việc xét thăng hạng đối với giáo viên mầm mon, phổ thông công lập sẽ thực hiện như sau: - Đăng thông báo xét...

Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước

Ngày 19/12/2017 Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 41/2017/TT-BTTTT quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước, có hiệu lực thi hành từ ngày 05/02/2018. Theo đó: Về nguyên tắc sử dụng chữ ký số cho văn bản...

Học nghề hệ vừa làm vừa học được đào tạo ngay tại nơi làm việc

Ngày 28/12/2017, Bộ LĐ-TB&XH ban hành Thông tư 31/2017/TT-BLĐTBXH quy định về đào tạo trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp theo hình thức đào tạo vừa làm vừa học (trừ ngành sư phạm). Theo đó, trong chương trình đào tạo nghề đối với hệ vừa...

Về kiểm tra công vụ năm 2018

Nhằm nâng cao trách nhiệm, tinh thần, thái độ, chất lượng phục vụ nhân dân của các cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn; xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức, có phong cách ứng xử văn minh; ý thức tôn trọng kỷ luật, kỷ...

Quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ngày 08/12/2017, Nghị quyết số 34/2017/NQ-HĐND Quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Giang được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, Kỳ họp thứ 4 thông...

Quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Ngày 08/12/2017, Nghị quyết số 33/2017/NQ-HĐND Quy định mức chi công tác phí, chi hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang Khoá XVIII, Kỳ họp thứ tư thông...

Quy định tỷ lệ phân chia nguồn thu tiền chậm nộp cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2017 - 2020

Nghị quyết số 29/2017/NQ- HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành ngày 08/12/2017 Quy định tỷ lệ phân chia nguồn thu tiền chậm nộp cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2017 – 2020. Trong đó quy định:  -...

Một số quy định về việc khoán kinh phí sử dụng nhà công vụ, xe ô tô, máy móc thiết bị

Ngày 26/12/2017 Chính phủ ban hành Nghị định 151/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công được ban hành ngày 26/12/2017. Theo đó:          - Đối với việc khoán kinh...

Giá cước dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước có hiệu lực từ ngày 01/01/2018

Theo Thông tư số 23/2017/TT- BTTTT, mức giá cước tối đa dịch vụ bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước ở địa phương (gọi là dịch vụ bưu chính KT1) bao gồm: - Mức giá cước tối đa dịch vụ KT1. - Mức giá cước tối đa dịch vụ KT1 theo độ khẩn: Hỏa...

Quy định sử dụng vật liệu xây dựng không nung trong các công trình xây dựng

Ngày 08/12/2017 Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 13/2017/TT-BXD quy định sử dụng vật liệu xây dựng không nung trong các công trình xây dựng. Theo đó, các công trình xây dựng được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách...

Trang

Đăng kí nhận Tuyên truyền phổ biến PL