UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra

Ngày 27/7, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Linh Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị; đồng chí Từ Minh Hải Phó chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan: Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, Công an Tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Trưởng ban Dân tộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Lãnh đạo Thanh tra Tỉnh và Trưởng, phó phòng thuộc Thanh tra Tỉnh, Chánh thanh tra các Sở, Chánh thanh tra các huyện thành phố.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh:BGP/Nguyễn Miền. (Nguồn: http://www.bacgiang.gov.vn)

Về dự hội nghị với tỉnh Bắc Giang có Phó vụ trưởng Vụ pháp chế Nguyễn Văn Tuấn và một số trưởng, phó phòng thuộc Thanh tra Chính phủ.

Hệ thống Thanh tra Nhà nước tỉnh Bắc Giang gồm: Thanh tra tỉnh, 10 Thanh tra huyện, thành phố và 16 Thanh tra Sở ban ngành. Có 228 cán bộ, công chức đang hoạt động trong ngành (Thanh tra viên chính 14, thanh tra viên 156, công chức, viên chức và người lao động khác 58 người). Qua 6 năm thực hiện Luật Thanh tra, Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động của ngành Thanh tra, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Hoạt động thanh tra bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, sự hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ; xây dựng và triển khai kế hoạch sát với thực tế, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung những lĩnh vực dư luận xã hội quan tâm; tổ chức các cuộc thanh tra đúng luật, đảm bảo nội dung, quy trình, thời gian; kết luận thanh tra chính xác, khách quan; việc xử lý các sai phạm qua thanh tra được các cấp, ngành quan tâm và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Từ năm 2011 đến nay, toàn ngành đã triển khai 738 cuộc thanh tra hành chính (trong đó: Theo kế hoạch 686 cuộc, đột xuất 52 cuộc) và 643 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, cụ thể:

Thanh tra hành chính: 738 cuộc, qua thanh tra đã phát hiện sai phạm với tổng số tiền 213.799 triệu đồng và 3.839 ha đất các loại. Trong đó yêu cầu thu hồi, nộp ngân sách nhà nước: 60.380 triệu đồng và yêu cầu xử lý bằng biện pháp tài chính khác 153.419 triệu đồng; về đất đai, yêu cầu thu hồi 76 ha đất các loại, xử lý khác 3.763 ha đất các loại. Yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với 301 tập thể và 1602 cá nhân, xem xét chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan điều tra 15 vụ việc với 40 đối tượng (01 vụ 03 đối tượng đã khởi tố; 01 vụ với 03 đối tượng qua điều tra không đủ điều kiện khởi tố chuyển sang xử lý hành chính; 13 vụ với 34 đối tượng đang trong quá trình điều tra).

Thanh tra chuyên ngành: Thanh tra các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh đã triển khai và kết thúc 643 cuộc thanh tra thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước, qua thanh tra đã phát hiện 1.301 tổ chức, cá nhân có vi phạm (506 cá nhân và 795 tổ chức), phát hiện sai phạm và đã yêu cầu thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền 17.731 triệu đồng, xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 13.928 triệu đồng (đối với cá nhân: 4.697 triệu đồng, đối với tổ chức: 9.230 triệu đồng), số tiền đã thu 28.394 triệu đồng.

Hội nghị đã nghe tham luận của một số huyện, đơn vị:  Sở Lao động & TBXH, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên Môi trường… và một số huyện Hiệp Hòa, Lục Ngạn. Các bài tham luận đã nhất trí cao với báo cáo tổng kết do Lãnh đạo Thanh tra Tỉnh trình bày và thống nhất với những kết quả đạt được trong thời gian vừa qua, mặt khác cũng đã thảo luận, kiến nghị những tồn tại hạn chế trong thực hiện Luật Thanh tra như: Xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, công tác xây dựng kế hoạch thanh tra chưa toàn diện, chưa sát với thực tế, chấp hành các quy định trong thanh tra chưa nghiêm, chất lượng của một số cuộc thanh tra chưa cao,việc xử lý hành chính và kiến nghị về cơ chế chính sách chưa được quan tâm đúng mức, việc xử lý sau thanh tra chưa triệt để…

Ông Nguyễn Văn Tuấn – Phó vụ trưởng Vụ pháp chế Thanh tra chính phủ đã đánh giá cao việc tổ chức thực hiện Luật Thanh tra trên địa bàn tỉnh Bắc Giang trong thời gian vừa qua. Sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và sự nỗ lực phấn đấu của toàn ngành thanh tra Bắc Giang đã đạt được những thành tích đáng khích lệ. Bên cạnh đó đồng chí đã chia sẻ những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong việc thực hiện Luật Thanh tra hiện nay.

Phát biểu tại Hội nghị tổng kết, đồng chí Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao việc thực hiện, triển khai Luật Thanh tra; đã góp phần ổn định tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh những năm qua. Để công tác thanh tra hoạt động hiệu quả ngày càng cao, chất lượng các cuộc thanh tra được nâng lên, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị ngành Thanh tra có trách nhiệm xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm phải bám sát vào định hướng, mục tiêu của công tác quản lý nhà nước, thanh tra có trọng tâm trọng điểm; xử lý việc chồng chéo về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra. Nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra, kết luận, kiến nghị phải chính xác, khách quan, trung thực. Tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, xử lý sau thanh tra…. Quan tâm, củng cố, kiện toàn, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực, bản lĩnh cán bộ ngành thanh tra, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

                                                                                    (Nguyễn Thành Chi)