Văn bản chỉ đạo điều hành

STT Số/Ký hiệu Cơ quan BH Ngày BH Trích yếu Tập tin
61 1453/STC-QLNS Sở Tài chính 19/09/2017 Về việc thực hiện nghiêm túc công tác quản lý, điều hành và sử dụng NSNN đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh
62 261/QĐ-STC Sở Tài chính 19/09/2017 Về việc kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật Sở Tài chính
63 243/BC-STC Sở Tài chính 19/09/2017 Báo cáo kết quả công tác 9 tháng đầu năm 2017
64 214/BC-STC Sở Tài chính 15/09/2017 Báo cáo kết quả công tác tháng 9 năm 2017
65 1437/STC-NS Sở Tài chính 15/09/2017 Về việc đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 xây dựng dự toán ngân sách năm 2018
66 92/GM-STC Sở Tài chính 18/09/2017 Về việc tổ chức hội nghị thẩm định hồ sơ phương án giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh
67 1438/STC-THTK Sở Tài chính 15/09/2017 Về việc triển khai thí điểm phần mềm kế toán xã KTXA 6.5
68 1436/STC-QLNS Sở Tài chính 15/09/2017 Về việc đánh giá tình hình thực hiện dự toán NSNN năm 2017 xây dựng dự toán NS năm 2018
69 213/TB-STC Sở Tài chính 15/09/2017 Về việc đối thoại với doanh nghiệp về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tài chính
70 90/STC-GM Sở Tài chính 15/09/2017 Giấy mời dự hội nghị xem xét và trao đổi các nội dung theo đề nghị của Công ty CP Đầu tư hạ tầng nước DNP - Bắc Giang - 14h ngày 19/9/2017
71 1379/STC-HCSN Sở Tài chính 06/09/2017 Về việc đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 11/2016/NQ-HĐND ngày 05/7/2016 của HĐND tỉnh quy định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
72 206/TB-STC Sở Tài chính 05/09/2017 Thông báo kết luận giao ban công tác tháng 9/2017
73 87/GM-STC Sở Tài chính 30/08/2017 Về việc tổ chức hội nghị giao ban công tác tháng 9/2017
74 81/GM-STC Sở Tài chính 23/08/2017 Gặp mặt cán bộ nghỉ hưu qua các thời kỳ
75 1270/STC-VP Sở Tài chính 21/08/2017 Về việc không tổ chức tiếp khách dịp kỷ niệm thành lập ngành
76 214/BC-STC Sở Tài chính 17/08/2017 Báo cáo kết quả công tác tháng 8/2017
77 1244/STC-VP Sở Tài chính 15/08/2017 Về việc lập danh sách người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo Nghị định 09/2017/NĐ-CP của Chính phủ
78 1240/STC-VP Sở Tài chính 15/08/2017 Về việc mở lớp bồi dưỡng thẩm định giá nhà nước
79 191/TB-STC Sở Tài chính 07/08/2017 Thông báo kết luận giao ban công tác tháng 8/2017
80 1188/STC-QLGCS Sở Tài chính 03/08/2017 Về việc đề nghị cung cấp danh sách các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, đơn vị sự nghiệp công lập cung cấp dịch vụ thuộc diện đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn tỉnh
81 75/GM-STC Sở Tài chính 03/08/2017 Về việc tổ chức hội nghị giao ban công tác tháng 8/2017
82 2597/UBND-KT UBND Tỉnh 02/08/2017 Về việc triển khai thực hiện Công văn số 7953/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ
83 1177/STC-HCSN Sở Tài chính 01/08/2017 Về việc lập chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí cập nhật danh mục TTHC vào phần mềm điện tử theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông
84 1162/STC-VP Sở Tài chính 01/08/2017 Về việc thực hiện đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức
85 2573/UBND-KT UBND Tỉnh 31/07/2017 Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ về tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP
86 1159/STC-VP Sở Tài chính 31/07/2017 Về việc rà soát danh mục TTHC và xây dựng chi tiết quy trình giải quyết TTHC trên phần mềm một cửa điện tử
87 71/GM-STC Sở Tài chính 27/07/2017 Về việc tham gia hội thảo về chuyên đề Cơ chế tự chủ tài chính trong đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bắc Giang
88 2542/UBND-KT UBND Tỉnh 27/07/2017 Về việc phối hợp triển khai Đề án " Thống nhất đầu mối kiểm soát các khoản chi ngân sách nhà nước qua hệ thống KBNN "
89 150/TB-BCĐ Sở Tài chính 24/07/2017  Thông báo đánh giá nội bộ
90 2471/UBND-KT UBND Tỉnh 24/07/2017 Về việc đẩy mạnh hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt

Trang