Văn bản chỉ đạo điều hành

STT Số/Ký hiệu Cơ quan BH Ngày BH Trích yếu Tập tin
91 203/BC-STC Sở Tài chính 25/07/2017 Báo cáo tình hình giá cả thị trường công tác quản lý giá tháng 7 và chương trình công tác quản lý giá tháng 8 năm 2017
92 1133/STC-THTK Sở Tài chính 25/07/2017 Về việc cung cấp số liệu chỉ tiêu kinh tế xã hội phục vụ xây dựng dự toán NSNN giai đoạn 2018 - 2020
93 1132/STC-THTK Sở Tài chính 25/07/2017 Về việc cung cấp số liệu chỉ tiêu kinh tế xã hội phục vụ xây dựng dự toán NSNN giai đoạn 2018 - 2020
94 69/STC-GM Sở Tài chính 21/07/2017 Giấy mời về việc đề nghị thẩm định hồ sơ phương án giá sản phẩm dịch vụ công ích
95 67/STC-GM Sở Tài chính 21/07/2017 Giấy mời về việc thẩm định giá đất (14h ngày 24/7/2017 tại phòng họp tầng 2 Sở Tài chính)
96 1108/STC-THTK Sở Tài chính 21/07/2017 Về việc cử cán bộ, công chức tham dự lớp tập huấn TABMIS
97 1084/STC-QLNS Sở Tài chính 17/07/2017  Một số điểm lưu ý khi xây dựng dự toán NSNN năm 2018 và KH tài chính - NSNN 03 năm 2018 - 2020 ,
98 1081/STC-NS Sở Tài chính 17/07/2017 Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán NSĐP  6 tháng đầu năm 2017
99 1081/STC-NS Sở Tài chính 17/07/2017 Công khai số liệu và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán NSĐP  6 tháng đầu năm 2017
100 66/GM-STC Sở Tài chính 17/07/2017 Giấy mời về việc thẩm định giá đất - 14h ngày 19/7/2017
101 196/BC-STC Sở Tài chính 17/07/2017 Báo cáo kết quả công tác tháng 7/2017
102 1083/STC-NS Sở Tài chính 17/07/2017 Báo cáo nhu cầu, nguồn kinh phí tiền lương thực hiện mức lương cơ sở ,
103 1061/STC-VP Sở Tài chính 10/07/2017 V/V mở lớp bồi dưỡng thẩm định giá nhà nước
104 176/QĐ-STC Sở Tài chính 06/07/2017 Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định giá bán, giá cho thuê, giá cho thuê mua nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Bắc Giang
105 175/QĐ-STC Sở Tài chính 06/07/2017 Quyết định thành lập hội đồng và Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định giá Nhà nước về giá máy móc, thiết bị thực hiện Hạng mục nâng cấp hệ thống nước mưa thuộc Dự án phát triển các đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông Mê Koong (GMS) lần 2, vay vốn ADB - Dự án thành phần Bắc Giang
106 191/BC-STC Sở Tài chính 07/07/2017 Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
107 190/BC-STC Sở Tài chính 06/07/2017 BC kết quả việc xây dựng, nâng cấp phiên bản và áp dụng hệ thống, duy trì và cải tiến quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001 : 2008 tháng 7 năm 2017
108 188/BC-STC Sở Tài chính 05/07/2017 Báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn xã hội 6 tháng đầu năm phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
109 64/GM-STC Sở Tài chính 04/07/2017 V/V tổ chức hội nghị kiểm điểm, đánh giá cán bộ đối với các đồng chí lãnh đạo Sở
110 62/GM-STC Sở Tài chính 30/06/2017 V/V tổ chức hội nghị các ngành có liên quan làm rõ ý kiến của Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Bắc Giang
111 995/STC-QLGCS Sở Tài chính 26/06/2017 V/V thông báo giá bán lẻ gạo tẻ Nam bộ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang tháng 6/2017
112 179/BC-STC Sở Tài chính 27/06/2017 Báo cáo sơ kết công tác thi đua khen thưởng 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, biện pháp 6 tháng cuối năm 2017
113 59/GM-STC Sở Tài chính 22/06/2017 V/V tổ chức Hội nghị giao ban công tác 6 tháng đầu năm 2017  
114 948/STC-PG Sở Tài chính 19/06/2017 V/V thông báo giá bán lẻ gạo tẻ thường Khang dân tháng 6/2017 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
115 911/STC-NS Sở Tài chính 14/06/2017 Tập huấn Luật NSNN năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành
116 157/QĐ-STC Sở Tài chính 12/06/2017 V/V thành lập tổ kiểm tra công tác quản lý tài chính ngân sách xã Ninh Sơn huyện Việt Yên năm 2016
117 52/GM-STC Sở Tài chính 05/06/2017 V/V tổ chức hội nghị giao ban công tác tháng 6/2017    
118 810/STC-HCSN Sở Tài chính 02/06/2017 V/V hướng dẫn nguyên tắc quản lý và sử dụng nguồn thu phí, lệ phí
119 134/BC-STC Sở Tài chính 02/06/2017 Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý II và 6 tháng đầu năm 2017
120 133/BC-STC Sở Tài chính 02/06/2017 Báo cáo kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính tháng 5/2017

Trang