Văn bản chỉ đạo điều hành

STT Số/Ký hiệu Cơ quan BH Ngày BH Trích yếu Tập tin
151 39/TTr_STC Sở Tài chính 31/03/2017 Tờ trình xây dựng lộ trình giảm xe ô tô công trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
152 48/BC-STC Sở Tài chính 17/03/2017 Báo cáo kết quả công tác tháng 3/2017
153 52/TB-STC Sở Tài chính 17/03/2017 Thông báo kết luận giao ban tháng 3/2017
154 367/STC-THTK Sở Tài chính 16/03/2017 V/V tập huấn phần mềm QLNS 8.0 đáp ứng Luật NSNN số 83/2015/QH13
155 20/GM-STC Sở Tài chính 10/03/2017 Giấy mời tọa đàm về dự thảo chính sách bảo hiểm nông nghiệp; đánh giá tình hình thực tế, nhu cầu và khả năng triển khai bảo hiểm nông nghiệp tại địa phương (8h45 ngày 15/03/2017)
156 18/GM-STC Sở Tài chính 01/03/2017 Giấy mời họp giao ban tháng 3/2017 (14h ngày 02/3/2017)
157 293/STC-VP Sở Tài chính 01/03/2017 V/v xét tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Tài chính Việt Nam"
158 38/QĐ-STC Sở Tài chính 23/02/2017 Về việc ban hành quy chế công tác văn thư, lưu trữ
159 23/BC-STC Sở Tài chính 17/02/2017 Báo cáo kết quả công tác tháng 02/2017
160 22/BC-STC Sở Tài chính 16/02/2017 BC tình hình thoái vốn nhà nước các doanh nghiệp có vốn nhà nước đến hết năm 2016; xây dựng danh mục doanh nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh thực hiện thoái vốn giai đoạn 2016-2020
161 11/GM-STC Sở Tài chính 15/02/2017 Giấy mời v/v làm việc về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 (8h ngày 16/2/2017)
162 210/STC-VP Sở Tài chính 14/02/2017 V/V đề nghị hiệp y khen  V/V đề nghị hiệp y khen thưởng V/V đề nghị hiệp y khen thưởng
163 209/STC-NS Sở Tài chính 14/02/2017 V/v Đề nghị hạch toán giảm thu ngoài ngân sách, tăng thu bổ sung có mục tiêu năm 2016
164 10/GM-STC Sở Tài chính 07/02/2017 V/V tổ chức hội nghị triển khai thực hiện QĐ 115/QĐ-UBND
165 09/GM-STC Sở Tài chính 06/02/2017 V/V tổ chức hội nghị xác định hiện trạng, giá trị tài sản thanh lý của nhà khách tỉnh
166 186/STC-TTr Sở Tài chính 03/02/2017 V/v thực hiện kiểm tra và gửi danh mục văn bản QPPL có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính  
167 183/STC-NS Sở Tài chính 03/02/2017 V/v Báo cáo biên chế, quỹ tiền lương năm 2016
168 173/STC-QLGCS Sở Tài chính 23/01/2017 V/v tham gia ý kiến đề xuất dự án: cải tạo, nâng cấp ĐT 289 kéo dài Ql 31 với ĐT 293 và xây dựng đường Nguyễn Thị Minh Khai kéo dài theo hình thức hợp đồng BT
169 172/STC-NS Sở Tài chính 23/01/2017 V/v hạch toán ghi thu, ghi chi ngân sách cấp tỉnh năm 2016
170 171/STC-VP Sở Tài chính 23/01/2017 V/v báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2016
171 166/STC-THTK Sở Tài chính 20/01/2017 V/v tạm dừng truy cập vào hệ thống Tabmis
172 09/BC-STC Sở Tài chính 19/01/2017 Báo cáo kết quả công tác tháng 01/2017
173 116/STC-NS Sở Tài chính 17/01/2017 V/v Tổ chức thực hiện dự toán NSNN năm 2017
174 07/TB-STC Sở Tài chính 16/01/2017 Công khai kinh phí thu, chi ngân sách năm 2016
175 07/GM-STC Sở Tài chính 13/01/2017 13h30 phút ngày 19/01/2017 tại hội trường tầng 4 Sở Tài chính
176 05/GM-STC Sở Tài chính 09/01/2017 V/v Thẩm định giá đất vào hồi 8h00 ngày 17/01/2017 tại phòng họp tầng 2 Sở Tài chính
177 03/GM-STC Sở Tài chính 06/01/2017 Giấy mời ngày 11/01/2017
178 14/STC-TTr Sở Tài chính 05/01/2017 Lập danh mục VB QPPL của HĐND, UBND tỉnh hết hiệu lực năm 2016
179 04/GM-STC Sở Tài chính 09/01/2017 GIấy mời 9h30 ngày 13/01/2017
180 01/TTr-STC Sở Tài chính 05/01/2017 Giá đất, mức thu tiền sử dụng đất dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị mới Tiểu khu 2, 3 thị trấn Neo

Trang