Văn bản chỉ đạo điều hành

STT Số/Ký hiệu Cơ quan BH Ngày BH Trích yếu Tập tin
181 01/GM-STC Sở Tài chính 03/01/2017 Giấy mời 14h ngày 06/01/2017
182 02/GM-STC Sở Tài chính 03/01/2017 Giấy mời 14h ngày 05/01/2017
183 01/STC-TCDN Sở Tài chính 03/01/2017 Thành lập tổ kiểm tra về hoạt động kinh doanh xổ số điện toán trên địa bàn
184 2029/STC-NS Sở Tài chính 29/12/2016 Khóa sổ kế toán niên độ 2016 trên TABMIS; Quyết toán NSNN năm 2016
185 1975/STC-VP Sở Tài chính 26/12/2016 Đánh giá thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2016, xây dựng mục tiêu chất lượng năm 2017
186 1941/STC-QLGCS Sở Tài chính 22/12/2016 Về việc soát xét, hoàn thiện dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
187 306/TB-STC Sở Tài chính 20/12/2016 Về việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2016 của cán bộ, công chức Sở Tài chính
188 1885/STC-HCSN Sở Tài chính 16/12/2016 Báo cáo tình hình thực hiện việc đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập ,
189 1809/STC-HCSN Sở Tài chính 06/12/2016 Chiêu sinh khóa học kế toán trưởng
190 1767/STC-QLGCS Sở Tài chính 29/11/2016 Tham gia dự thảo TT hướng dẫn việc quản lý, tạm ứng và hoàn trả chi phí cưỡng chế thi hành QĐ XPVPHC
191 1746/STC-QLGCS Sở Tài chính 25/11/2016 Xin ý kiến thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định thẩm định giá của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang
192 281/TB-STC Sở Tài chính 21/11/2016 Danh sách CBCC nâng lương năm 2017
193 362/QĐ-STC Sở Tài chính 15/12/2016 Quyết định khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tài chính năm 2016
194 304/TB-STC Sở Tài chính 15/12/2016 Thông báo kết quả thi đua khen thưởng năm 2016
195 1614/STC-VP Sở Tài chính 10/11/2016 Tổng kết phong trào thi đua, công tác khen thưởng và đánh giá, phân loại CBCC năm 2016
196 273/TB-STC Sở Tài chính 07/11/2016 Kết luận giao ban công tác tháng 11 năm 2016
197 1541/STC-ĐT Sở Tài chính 02/11/2016 Tham gia ý kiến dự toán quy hoạch nông thôn huyện Hiệp Hòa
198 1540/STC-VP Sở Tài chính 02/11/2016 Đăng ký rà soát quy định thủ tục hành chính năm 2017
199 1526/TC-ĐT Sở Tài chính 28/10/2016 Về việc tiếp tục xử lý dứt điểm các dự án hoàn thành chưa quyết toán
200 301/QĐ-STC Sở Tài chính 28/10/2016 Về việc kê khai tài sản thu nhập năm 2016
201 1521/STC-NS Sở Tài chính 28/10/2016 Báo cáo các nhiệm vụ thu, chi phục vụ kỳ họp UBND tỉnh tháng 11 năm 2016
202 257/TB-STC Sở Tài chính 24/10/2016 Kết luận giao ban khối Tài chính quý III năm 2016
203 1484/STC-VP Sở Tài chính 20/10/2016 Đăng ký nội dung trình Tỉnh ủy, HĐND, UBND năm 2017
204 1381/STC-HCSN Sở Tài chính 28/09/2016 Phương án sử dụng kinh phí hộ trợ đóng BHYT cho các hộ gia đình nông, lâm nghiệp có mức sống trung bình năm 2017
205 1381/STC-HCSN Sở Tài chính 28/09/2016 Phương án sử dụng kinh phí hỗ trợ đóng BHYT cho các hộ gia đình nông, lâm nghiệp có mức sống trung bình năm 2017
206 246 /QĐ-STC Sở Tài chính 12/09/2016 V/v Ban hành Quy chế làm việc của Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang
207 243/QĐ-STC Sở Tài chính 07/09/2016 Về việc ban hành Quy chế công tác dân vận 
208 242/QĐ-STC Sở Tài chính 07/09/2016 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của các phòng, đơn vị thuộc Sở Tài chính tỉnh Bắc Giang
209 1039/STC-PG 22/07/2016 Đăng ký trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật
210 973/STC-NS Sở Tài chính 12/07/2016 Một số điểm lưu ý khi xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2017

Trang