Văn bản chỉ đạo điều hành

STT Số/Ký hiệu Cơ quan BH Ngày BH Trích yếu Tập tin
211 02/HD-STC Sở Tài chính 01/07/2016 Hướng dẫn thực hiện mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung
212 873/STC-PG Sở Tài chính 24/06/2016 Tăng cường công tác kiểm tra niêm yết giá tại các cơ sở kinh doanh, trong thời gian tổ chức kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 tỉnh Bắc Giang
213 528/STC-ĐT Sở Tài chính 21/04/2016 Xử lý dứt điểm tình trạng tồn đọng quyết toán các dự án hoàn thành từ năm 2005 đến năm 2014
214 101/QĐ-STC Sở Tài chính 23/03/2016 Quyết định Ban hành quy chế quản lý tài sản và chi tiêu nội bộ
215 335/STC-TCDN 21/03/2016 Xây dựng dự toán kinh phí cấp bù miễn thu thủy lợi phí năm 2016
216 216/STC-VP Sở Tài chính 19/02/2016 V/v triển khai Thông tư số 185/2015/TT-BTC và hướng dẫn thực hiện Dịch vụ công trực tuyến cấp mã số mức độ 4 ,
217 325/QĐ-STC Sở Tài chính 15/12/2015 Về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2016
218 1425/STC-NS Sở Tài chính 28/10/2015 Về việc sử dụng kinh phí tạm giữ theo chỉ thị 06/CT-TTg ngày 21/4/2015 của Thủ tướng CHính Phủ
219 249/QĐ-XLSTTR Sở Tài chính 07/10/2015 Quyết định về việc xử lý vi phạm trong công tác quản lý tài chính tại Trường THPT Ngô Sĩ Liên Bắc Giang
220 7519/BTC-QLCS Bộ Tài chính 08/06/2015 V/v xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước.
221 483/STC-PG Sở Tài chính 16/04/2015 Hướng dẫn chi tiết các mặt hàng thuộc lĩnh vực NN&PTNT thực hiện bình ổn giá và kê khai giá
222 447/STC-VP Sở Tài chính 13/04/2015 V/v Thực hiện nghiêm quy định không uống rượu, bia
223 441 /STC-TH Sở Tài chính 10/04/2015 V/v Báo cáo kết quả triển khai, ứng dụng phần mềm Quản lý tài sản cố định
224 08/KH-STC Sở Tài chính 18/03/2015 Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 70 năm thành lập ngành Tài chính Việt Nam - Sở Tài chính Bắc Giang (28/8/1945-28/8/2015)
225 06/STC-NS Sở Tài chính 26/02/2015 Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý tài chính ngân sách xã và sử dụng kinh phí chi chung sự nghiệp giáo dục năm 2015
226 205/STC-PG Sở Tài chính 09/02/2015 V/v thông báo danh sách các đơn vị kinh doanh vận tải chưa giảm giá cước
227 112/STC-ĐT Sở Tài chính 22/01/2015 V/v Hướng dẫn việc kéo dài thời gian thực hiện vốn đầu tư kế hoạch năm 2014 đối với các sự án hoàn thành
228 417/QĐ-STC Sở Tài chính 17/12/2014 Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tài chính năm 2014
229 18306/BTC-HCSN Bộ Tài chính 16/12/2014 V/v kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2014/2015
230 18235/BTC-QLCS Bộ Tài chính 15/12/2014 V/v báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2014
231 17526/BTC-TCT Bộ Tài chính 01/12/2014 V/v triển khai thực hiện một số nội dung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế
232 17496/BTC-QLG Bộ Tài chính 01/12/2014 V/v tiếp tục tăng cường quản lý giá cước vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn và triển khai thực hiện TTLT 152/2014TTLT/BTC-BGTVT
233 3032/QĐ-BTC Bộ Tài chính 27/11/2014 V/v đính chính thông tư liên tịch số 40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 10/4/2013 của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012-2015
234 16571/BTC-HCSN Bộ Tài chính 14/11/2014 V/v Chúc thọ, mừng thọ theo thông tư số 21/2011/TT-BTC
235 15286/BTC-QLCS Bộ Tài chính 23/10/2014 V/v hướng dẫn tạm thời về trình tự, thủ tục thẩm định giá đất và hồ sơ, trình tự, thủ tục, luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất khi thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai. 
236 221 /TB-STC Sở Tài chính 15/10/2014  Thông báo giờ làm việc mùa đông
237 12274/BTC-QLCS Bộ Tài chính 03/09/2014 Hướng dẫn bổ sung việc mua sắm xe ô tô theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính Phủ
238 557/TB-BTC Bộ Tài chính 19/08/2014 Kết quả cuộc họp về biện pháp xử lý những khó khăn, vướng mắc trong công tác quyết toán các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước
239 1075 /STC-VP Sở Tài chính 11/08/2014 V/v không tổ chức tiếp khách dịp kỷ niệm thành lập Ngành
240 1017/STC-TH Sở Tài chính 31/07/2014 V/V hướng dẫn bổ sung gửi hồ sơ đề nghị cấp mã số qua thư điện tử  ,

Trang