Văn bản chỉ đạo điều hành

STT Số/Ký hiệu Cơ quan BH Ngày BH Trích yếu Tập tin
241 06/STC-NS Sở Tài chính 26/02/2015 Kế hoạch kiểm tra công tác quản lý tài chính ngân sách xã và sử dụng kinh phí chi chung sự nghiệp giáo dục năm 2015
242 205/STC-PG Sở Tài chính 09/02/2015 V/v thông báo danh sách các đơn vị kinh doanh vận tải chưa giảm giá cước
243 112/STC-ĐT Sở Tài chính 22/01/2015 V/v Hướng dẫn việc kéo dài thời gian thực hiện vốn đầu tư kế hoạch năm 2014 đối với các sự án hoàn thành
244 417/QĐ-STC Sở Tài chính 17/12/2014 Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tài chính năm 2014
245 18306/BTC-HCSN Bộ Tài chính 16/12/2014 V/v kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2014/2015
246 18235/BTC-QLCS Bộ Tài chính 15/12/2014 V/v báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2014
247 17526/BTC-TCT Bộ Tài chính 01/12/2014 V/v triển khai thực hiện một số nội dung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế
248 17496/BTC-QLG Bộ Tài chính 01/12/2014 V/v tiếp tục tăng cường quản lý giá cước vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn và triển khai thực hiện TTLT 152/2014TTLT/BTC-BGTVT
249 3032/QĐ-BTC Bộ Tài chính 27/11/2014 V/v đính chính thông tư liên tịch số 40/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 10/4/2013 của Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo giai đoạn 2012-2015
250 16571/BTC-HCSN Bộ Tài chính 14/11/2014 V/v Chúc thọ, mừng thọ theo thông tư số 21/2011/TT-BTC
251 15286/BTC-QLCS Bộ Tài chính 23/10/2014 V/v hướng dẫn tạm thời về trình tự, thủ tục thẩm định giá đất và hồ sơ, trình tự, thủ tục, luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất khi thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai. 
252 221 /TB-STC Sở Tài chính 15/10/2014  Thông báo giờ làm việc mùa đông
253 12274/BTC-QLCS Bộ Tài chính 03/09/2014 Hướng dẫn bổ sung việc mua sắm xe ô tô theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính Phủ
254 557/TB-BTC Bộ Tài chính 19/08/2014 Kết quả cuộc họp về biện pháp xử lý những khó khăn, vướng mắc trong công tác quyết toán các dự án hoàn thành sử dụng vốn nhà nước
255 1075 /STC-VP Sở Tài chính 11/08/2014 V/v không tổ chức tiếp khách dịp kỷ niệm thành lập Ngành
256 1017/STC-TH Sở Tài chính 31/07/2014 V/V hướng dẫn bổ sung gửi hồ sơ đề nghị cấp mã số qua thư điện tử  ,
257 1007/STC-ĐT Sở Tài chính 30/07/2014 V/V hướng dẫn thanh toán vốn các dự án khởi công mới thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia­
258 928/STC-NS Sở Tài chính 07/07/2014 Một số điểm lưu ý khi xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2015
259 712/STC-HCSN Sở Tài chính 23/05/2014 Phúc đáp Tờ trình số 14/TTr-SCT, ngày 12/5/2014 của Sở Công Thương
260 554/STC-ĐT Sở Tài chính 05/05/2014 Đẩy mạnh công tác quyết toán dự án hoàn thành
261 509/STC-TCDN Sở Tài chính 23/04/2014 Thực hiện Nghị định số 206/2013/NĐ-CP
262 502/STC-TCDN Sở Tài chính 23/04/2014 Quản lý hoạt động kinh doanh xổ số kiến thiết
263 399/STC-TCDN Sở Tài chính 03/04/2014 Thực hiện trách nhiệm của người đại diện quản lý phần vốn NN tại CTCP
264 394/STC-ĐT Sở Tài chính 02/04/2014 Bảo đảm tiền vay cho các HTX nhận bàn giao lưới điện hạ áp dự án REII
265 373/STC-HCSN Sở Tài chính 31/03/2014 Hướng dẫn các huyện, thành phố quản lý kinh phí bổ sung chi sự nghiệp giáo dục
266 152/STC-NS Sở Tài chính 22/01/2014 Chuyển xếp ngạch, bậc lương đối với cán bộ cấp xã có trình độ lý luận chính trị theo QĐ số 99-QĐ/TW
267 24/STC-TCDN Sở Tài chính 08/01/2014 Hướng dẫn thiết lập chứng từ
268 2133/BTC-QLCS Bộ Tài chính 19/02/2014 Công văn về việc Hướng dẫn mua sắm tài sản từ nguồn NSNN năm 2014
269 04/HDLN-TC-NN Cơ quan liên ngành 10/04/2013 Hướng dẫn bổ sung thực hiện Nghị quyết số 37/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang
270 01/HDLS:XD-TC Cơ quan liên ngành 02/01/2014 Hướng dẫn Quản lý giá các loại vật tư, vệt liệu xây dựng, thiết bị để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Trang