01/TB-STC

Thông báo kết luận giao ban công tác tháng 01/2018

Cơ quan BH: 
Sở Tài chính
Ngày ký: 
Thứ tư, Tháng 1 3, 2018
Ngày hiệu lực: 
Thứ tư, Tháng 1 3, 2018
Loại Văn Bản: 
Thông báo