112/GM-STC

V/V tổ chức giao ban khối tài chính quý III/2017

Cơ quan BH: 
Sở Tài chính
Ngày ký: 
Thứ tư, Tháng 10 25, 2017
Ngày hiệu lực: 
Thứ tư, Tháng 10 25, 2017
Loại Văn Bản: 
Giấy mời