116/GM-STC

V/V tổ chức hội nghị giao ban công tác tháng 11/2017

Cơ quan BH: 
Sở Tài chính
Ngày ký: 
Thứ ba, Tháng 10 31, 2017
Ngày hiệu lực: 
Thứ ba, Tháng 10 31, 2017
Loại Văn Bản: 
Giấy mời