11/GM-STC

Giấy mời v/v làm việc về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 (8h ngày 16/2/2017)

Cơ quan BH: 
Sở Tài chính
Ngày ký: 
Thứ tư, Tháng 2 15, 2017
Ngày hiệu lực: 
Thứ tư, Tháng 2 15, 2017
Loại Văn Bản: 
Giấy mời