122/GM-STC

Về việc tổ chức hội nghị làm việc với các ngành

Cơ quan BH: 
Sở Tài chính
Ngày ký: 
Thứ năm, Tháng 11 9, 2017
Ngày hiệu lực: 
Thứ năm, Tháng 11 9, 2017
Loại Văn Bản: 
Giấy mời