129/GM-STC

V/V tổ chức hội nghị giao ban công tác tháng 12/2017

Cơ quan BH: 
Sở Tài chính
Ngày ký: 
Thứ sáu, Tháng 12 1, 2017
Ngày hiệu lực: 
Thứ sáu, Tháng 12 1, 2017
Loại Văn Bản: 
Giấy mời