1357/STC-VP

Về việc không tổ chức đón, tiếp khách dịp kỷ niệm thành lập ngành Tài chính (28/8)

Cơ quan BH: 
Sở Tài chính
Ngày ký: 
Thứ tư, Tháng 8 8, 2018
Ngày hiệu lực: 
Thứ tư, Tháng 8 8, 2018
Loại Văn Bản: 
Công văn