1384/STC-QLNS

Về việc  báo cáo nhu cầu, nguồn kinh phí tiền lương thực hiện mức lương cơ sở năm 2018

Cơ quan BH: 
Sở Tài chính
Ngày ký: 
Thứ sáu, Tháng 8 10, 2018
Ngày hiệu lực: 
Thứ sáu, Tháng 8 10, 2018
Loại Văn Bản: 
Công văn