13/GM-STC

Giấy mời dự cuộc họp bàn v/v tổ chức gặp mặt cán bộ của ngành Tài chính nghỉ hưu trên địa bàn thành phố Bắc Giang (14h ngày 25/01/2018)

Cơ quan BH: 
Sở Tài chính
Ngày ký: 
Thứ hai, Tháng 1 22, 2018
Ngày hiệu lực: 
Thứ hai, Tháng 1 22, 2018
Loại Văn Bản: 
Giấy mời