14065/BTC-QLCS

Về việc xử lý một số vẫn đề phát sinh trong quá trình mua sắm TSNN

Cơ quan BH: 
Bộ Tài chính
Ngày ký: 
Thứ năm, Tháng 10 19, 2017
Ngày hiệu lực: 
Thứ năm, Tháng 10 19, 2017
Loại Văn Bản: 
Công văn