140/GM-STC

Giấy mời tập huấn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

Cơ quan BH: 
Sở Tài chính
Ngày ký: 
Thứ sáu, Tháng 12 15, 2017
Ngày hiệu lực: 
Thứ sáu, Tháng 12 15, 2017
Loại Văn Bản: 
Giấy mời