141/STC-HCSN

V/v tập huấn Chế độ kế toán hành chính sự nghiệp theo Thông tư số 107/2017/TT-BTC

Cơ quan BH: 
Sở Tài chính
Ngày ký: 
Thứ hai, Tháng 1 22, 2018
Ngày hiệu lực: 
Thứ hai, Tháng 1 22, 2018
Loại Văn Bản: 
Công văn