1637/STC-HCSN

Về việc tạm cấp kinh phí thực hiện Nghị định số 47/2017/NĐ-CP tháng 7, 8, 9, 10 năm 2017

Cơ quan BH: 
Sở Tài chính
Ngày ký: 
Thứ ba, Tháng 10 17, 2017
Ngày hiệu lực: 
Thứ ba, Tháng 10 17, 2017
Loại Văn Bản: 
Công văn