1640/STC-ĐT

Về việc kiểm tra công tác quyết toán năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017

Cơ quan BH: 
Sở Tài chính
Ngày ký: 
Thứ ba, Tháng 10 17, 2017
Ngày hiệu lực: 
Thứ ba, Tháng 10 17, 2017
Loại Văn Bản: 
Công văn