16/GM-STC

Giấy mời dự buổi họp mặt cán bộ Tài chính nghỉ hưu trên địa bàn thành phố Bắc Giang

Cơ quan BH: 
Sở Tài chính
Ngày ký: 
Thứ sáu, Tháng 1 26, 2018
Ngày hiệu lực: 
Thứ sáu, Tháng 1 26, 2018
Loại Văn Bản: 
Giấy mời