1754/STC-ĐT

Về việc hướng dẫn thực hiện thông tư 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018

Cơ quan BH: 
Sở Tài chính
Ngày ký: 
Thứ hai, Tháng 10 8, 2018
Ngày hiệu lực: 
Thứ hai, Tháng 10 8, 2018
Loại Văn Bản: 
Công văn